• English
  • български

Заедно с нас

  • Имате нужда от повече информация за нашата дейност и за актуални инициативи, в които бихте искали да се включите

  • Желаете да помогнете за подобряване качеството на живот на децата, с които работим – финансова или материална подкрепа или доброволни услуги са ни необходими за ваканционните програми и клубовете по интереси в Комплекса; за повече рехабилитация на децата с увреждане; за подобряване на средата и ресурсите, с които да стимулираме децата в риск и да развиваме умения и интереси; за осигуряване на основни домакински уреди, мебели и бебешки принадлежности от първа необходимост за семейства в затруднено положение; пакетирани хранителни продукти; подаръци за рождени дни и Коледа и др.

Лицензирани от МОН обучения за предучилищни педагози:

Към Комплекса за социални услуги можете да се обръщате когато:

  • Имате проблем и не знаете къде да потърсите помощ

  • Ваш близък има проблем и се чудите как да му помогнете

  • Сте свидетел на ситуация с дете, която ви притеснява

  • Желаете да посетите звената на Комплекса и да се запознаете по-отблизо с работата ни

Свържете с нас

 

Continue reading