• English
  • български

Интересно и полезно

Настоящият анализ представя резултатите от проведено анкетиране на 30 семейства/родители на  деца, участващи в дейностите по проект „Гласът на децата“ на „Еквилибриум“.

Анкетата, наречена „Родителски умения“ е изготвена от експертите по проекта и цели да оцени/изследва разбирането за ранно детско развитие у родителите от целевата група и техните родителски умения в 6 основни области: Основна грижа; Осигуряване на безопасност; Емоционална топлина; Стимулиране; Напътствия и граници; Стабилност, а тези области са по отношение на: Здравното развитие; Когнитивното развитие; Емоционалното…

folded-arrow1

Филмът “Гласът на децата” е изработен по проект, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

Филмът “Творческо родителство” е изработен по проект Създаване на първия в страната интерактивен семеен център “В света на ранното детство”, финансиран от фондации Велукс

 

Въведение

Изграждането на русенския семеен център за ранно детско развитие е част от проект, финансиран от Фондации „Велукс“ – Дания и в отговор на нуждите и аспирациите на семейства с малки деца.

Най-просто казано, целта ни е да помогнем на родителите (настойниците) да бъдат най-доброто, на което са способни, в ролята им на майки и бащи.

Първите ни стъпки в рамките на проекта включиха задълбочени разговори с майки и бащи, за да се уверим, че бъдещите ни действия ще имат…

folded-arrow1

Все повече се говори за това, че първите години от живота на едно дете са най-важния период от неговото развитие, който поставя основите не само на физическото здраве и познавателните възможности, но и на поведението и бъдещите му социални умения.
Много деца обаче срещат различни трудности или имат специални потребности, които забавят тяхното развитие. Може да става дума за недоносени бебета, за деца с двигателни проблеми или други увреждания, за забавяне в развитието, синдром на Даун и др. Именно, за…

folded-arrow1