• English
 • български

Интересно и полезно

Това е историята на малката Ивана от Русе.
Вижте и споделете, за да научат повече родители, че има такива услуги в подкрепа на семействата. И има организации като сдружение @Еквилибриум Снц, които застават до семействата в най-трудните моменти и остават до тях ежедневно, докато имат нужда от помощ.

Какво е това?

 • Подкрепа в пренаталния период и просле­дяване на бременността, а в постнатал­ния – консултиране и подкрепа за грижи­те за новороденото, кърмене. Планиране на броя на децата в ромското семейство, превенция на заболяванията, посрещане на нуждите на детето в ранна възраст, ин­формиране и съдействие за предприема­не на действия за контрацепция.
 • Информиране на жени в репродуктивна възраст чрез групови беседи и чрез ин­дивидуални консултации в неформална атмосфера по домовете им или на подхо­дящи места в общността;
 • Подкрепа и придружаване на…

  folded-arrow1

Лице за контакт: Елена Петкова – Председател на УС на СНЦ „Еквилибриум”; тел. 0884 716 557, e-mail: e.petkova@eq-bg.org

Какво е това?

Провеждане на групови сесии в клубен формат с деца и техни родители или близки в училища и детски градини, които са в близост до кварталите с концентрирано ромско насе­ление. Подходите са „Учене чрез преживява­не“, използване на силните страни на децата и родителите и разнообразния набор от инте­лигентности, които носи всяко дете. Чрез раз­лични игри и приложни техники деца и…

folded-arrow1

„Вижте успехите ни!“ Това решават, че искат децата, участващи в програмата “Отвори сърцето – заключи юмрука“ на Сдружение „Еквилибриум“ .

Те създават „Книга на успеха“, в която поставят свои грамоти, копия от бележници,
снимки, рисунки и колажи, собствените си истории за моменти, когато са се почувствали важни и можещи или са
проявили грижа и съпричастност към другите.
Програмата включва редица клубове по интереси, където екипът системно изучава и подкрепя интересите на децата, техните силни страни, радва се на удоволствието, с…

folded-arrow1

Сдружение „Еквилибриум” е създадено 2004 г. и е пререгистрирано в обществена полза през 2010 г. Лицензиран доставчик на услуги за деца и семейства – управлява 11 услуги в общините Русе и Бяла. Създадени иноватвни услуги и практики по различни проекти.

Участва в разработване на национални политики и изграждане на капацитет в сферата. Със сертификат за качество по системата ISO 9001. Лицензиран към МОН доставчик на обучения за педагози. Член на Коалиция „Детство 2025”, Национална мрежа за децата, Алианс за ранно…

folded-arrow1

Семейният център /СЦ/ на Еквилибриум в град Русе е интерактивен семеен център „в света на ранното детство“, създаден в полза на семейства, педагози и социални работници. Центърът е резултат от проект „Творческо родителство“.

Настоящата оценка има за цел да отговори на следните въпроси:

 1. Каква е ползата на потребителите от контакта със СЦ. Осигуряват ли компонентите на проекта истинска стойност за потребителите:
 • Прилага ли се моделът на „място за срещи“ успешно в България.
 • Успяват ли различните дейности, включени в проекта, да…

  folded-arrow1