• English
  • български

Еквилибриум

„Еквилибриум“ сме пионери в реформата на домовете за медико-социални грижи (ДМСГД). През 2009-2011 г., съвместно с британската организация „Надежда и домове за децата“ закрихме първия от общо 32 дома за бебета в град Тетевен, в който се отглеждаха 34 деца от 0 до 3 г.

Въведохме програма за активна семейна подкрепа, с която да предотвратим нови настанявания. Оценихме настанените деца и издирихме семействата им: 12 от тях върнахме вкъщи, 20 бяха осиновени и 2 деца бяха временно настанени в приемни…

folded-arrow1

ПРИНОСЪТ НА СНЦ „ЕКВИЛИБРИУМ“ ПРЕЗ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ „ВИЗИЯ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

 

  1. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ В СЕМЕЙНА СРЕДА

 

Мярка 1: Разширяване на мрежата от услуги за превенция на изоставянето на деца и раздялата им с техните биологични родители и семействата 

  1. Прилагане на целенасочена програма за превенция на изоставянето и разделянето на децата от семействата…

    folded-arrow1

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2018 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна…

folded-arrow1

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2017 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални

услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна…

folded-arrow1

Резюме

Сдружение „Еквилибриум“ вярва в универсалната семейна подкрепа, но напредъкът в тази посока зависи от съгласуваната и последователна практика между различните професии, съчетана с промяна в нагласите, за да се възприеме идеята за обществена услуга. Необходимо е семействата да се научат да се възползват от наличието на държавните служители, да се научат на проактивност.

Ще ви отнеме време, за да установите видовете взаимоотношения и взаимодействия, които поддържат този тип общност. Професионалистите трябва да се научат да престанат да бъдат…

folded-arrow1

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални

услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за…

folded-arrow1

pdf-buttonПо чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2014 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

 

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е:

  • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
  • Социална подкрепа и…

    folded-arrow1

Еквилибриум не поддържа постоянно назначен персонал и нашите административни разходи са много скромни.

Еквилибриум е консорциум от професионалисти, които посвещават своето време и усилие за постигане на споделяната мисия. Около емблемата на свободно играещия делфин са сплотени група единомишленици – експерти по детските въпроси (образование, закрила, развитие). Те обичат да работят и играят заедно, така както го правят общителните и грижовни един към друг делфини. „Еквилибриум” е средство за постигане на общи цели, за развитие на въображението и творческия потенциял…

folded-arrow1

Галина Бисет

Семейството

Всяко дете от моето поколение трябваше да ходи на детска градина след като навърши 3 години – законът изискваше майките да работят. Майка ми не можеше да не се подчини. Тя работеше далеко и пътуваше с градския транспорт, затова аз прекарвах в детската градина по 8-9 часа на ден.

Как протестирах? Много просто. Всички деца го правят и до ден днешен. Боледувайки често, си осигурявах щастието да бъда гледана от баба си, която всеки път беше призовавана от село.…

folded-arrow1