• English
 • български

Нашият опит

pdf-button

Цел на анкетирането, проведено в 6 детски градини в гр.Русе:

Да  се определят нагласите на специалистите по отношение разпознаваемостта на симптомите на насилие, видове и причините за насилието и агресивността сред децата, умението да се отнасят аналитично към проблема, способността за адекватно решение в паралелна работа с децата и с родителите.

Проучването беше направено със 100 педагози в 6 детски градини в Русе:

 • o52% от анкетираните  намират, че  имат нужда от допълнителна информация относно възможности за работа по превенция на…

  folded-arrow1

Организация/институция/физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

 

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

 

Описание/ обосновка на практиката

Комплексът за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ – Русе, управляван от Сдружение„Еквилибриум” в партньорство с Община Русе и Клуб „Отворено общество” от 2009 г., предоставя социални услуги в общността в подкрепа на осиновяването на деца. Във връзка с изпълнение на провежданата политика от МТСП за закриване на ДМСГД и ДДЛРГ в РБългария и…

folded-arrow1

 

Организация/институция/физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

Описание/ обосновка на практиката

Приемната грижа за деца с увреждания е социална услуга, в чието прилагане на територията на община Русе е ангажирано сдружение„Еквилибриум” чрез управлявания от него Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ – Русе в партньорство с Клуб “Отворено общество” – Русе.

Първата стъпка, която СНЦ „Еквилибриум” прилага при подпомагането на тази услуга, е…

folded-arrow1

Организация/институция/

физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

Описание/ обосновка на практиката

 

 

 

 

 

Едно от основните направления в работата на Сдружение „Еквилибриум” е превенция изоставянето на деца, което се реализира чрез няколко взаимно свързани програми : „Превенция на ниво родилен дом”, „Ранна интервенция за деца със специални нужди”, родителска група за взаимопомощ „Необикновени родители – необикновени деца”, Програма „SOS – родител” и „Семейно…

folded-arrow1

presentationЗа практиките в КСУДС – в синхрон с национални и регионални политики можете да научите повече от нашата презентация.

 • —Изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“;
 • —Областна и общинска стратегии за развиване на социалните услуги и преход от институционална грижа към грижа в семейна среда и общността;
 • —Проект „ПОСОКА: семейство“, който включва закриване на ДМСГД Русе;
 • —Проект “Детство за всички” – за деинституционализацията на деца и младежи с увреждания;
 • —Проект “И аз имам семейство” ,…

  folded-arrow1

Тук представяме някои добри практики в работата на екипа на КСУДС Русе. Ако желаете да прочетете нещо, което представлява специален интерес за вас, моля, пратете ни заявката си в електронен вид на адрес: ksuds@eq-bg.com

Първи стъпки на 11 години или как невъзможното става възможно

„Както си играеше на дюшека, Венца седна, след което се изправи с почти напълно изпънати крака, държейки се за мен, и ме прегърна. Прегърнах я и аз, тя се обърна и по същия начин напълно изправена,…

folded-arrow1

Насилието над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на който произтича както от тежките последици върху детското развитие, така и от разпространяването му в семейството и училището. Прочетете целия текст

„Става все по-трудно човек да си поиграе”, коментира Ричард Датнер, ландшафтен архитект, който смята, че осъвременяването на проектите за детски площадки „нещо е изчезнало безвъзвратно.”

Прочетете целия текст

“Живея в Розовата къща с още шест деца. Дойдох тук преди известно време, когато навън беше още студено. Преди живеех на друго място, където имаше много повече деца, та като пристигнах, ми се стори малко тихо…”

Прочетете целия текст