• English
  • български

Новини

На 11.08.2017г. децата от Центъра за работа с деца на улицата и техните ръководители посетиха гр. Две Могили и местността Орлова чука и взеха участие в младежкия фестивал „Орлова чука пее и танцува – различни, но единни“. Фестивалът се организира от добрите партньори на сдружение „Еквилибриум“ – Център за обществена подкрепа – Две могили и Община Две могили.

Малчуганите от Комплекса бяха запленени от красотата и величието на пещерата и слушаха в захлас увлекателно разказваните истории за пещерната мечка,  прилепите,…

folded-arrow1

Лятната програма на Комплекса за социални услуги се превърна в традиция. Тази година тя се провежда под наслов  „Забавно лято в КСУДС”.  

Както подготовката на програмата, така и изпълнението и се осъществява от екип на Център за работа с деца на улицата – ЦРДУ. В нея могат да участват деца на възраст от 6 до 18 години, както клиенти на КСУДС,  така и деца от общността. Основната цел на програмата е да предостави дейности и условия за ангажиране по…

folded-arrow1

Доброто никога не идва само. Това е нашата перифраза на известната поговорка.

Благодарение на няколко човека с отворени очи и сърца за нуждите на децата с увреждания от Обединени детски услуги „Слънчо“, управлявани от „Еквилибриум“, се сдобиха с изключително ценни и важни средства за работа и по-добра грижа за децата с увреждания в Дневния център, Звено „Майка и бебе“ и Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа – ЦНСТДМУ – ПМГ…

folded-arrow1

Това не е детска градина. Не е просто обучителен или ресурсен център. Това е място за срещи на семейства с малки деца и неформална среда, в която демонстрираме на колеги нашите методи. Учене чрез игра и изследване се отнася както за децата, така и за възрастните.

Знания за детското развитие лесно се преподават на теоретично ниво, чрез книги и обучителни материали. Ние поемаме предизвикателството да покажем подходящи за съответния етап на детско развитие практики. Действията ни отразяват нашите принципи, които…

folded-arrow1

В края на юни 2016 г. „Еквилибриум“ пое администрирането на две услуги в град Бяла – Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи. Не случайно ги нарекохме „Бяла лястовица“, тъй като са първите социални услуги за деца в община Бяла.

С екипите в двете услуги, гости от ОЗД и ДПС-  Бяла и най-вече децата от къщичката от семеен тип отпразнувахме тази 1 година заедно. Минахме през много трудности и предизвикателства,…

folded-arrow1

Децата от няколко  шести класа в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Васил Априлов“ и училището по изкусва в Русе увенчаха с весел празник края на учебната и клубна година.

В тези три училища екип на „Еквилибриум“ през цялата учебна година провеждаше с децата интерактивни сесии, посветени на правата на децата, отговорностите, толерантността, общуването, справянето с гнева и агресията и др. теми, задавани и от самите деца.

Детските правозащитни клубове се базират на принципа за участие на децата, който е основен за философията на Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 31 т.1 и т.2). Участието насърчава децата и младите хора да бъдат въвлечени в процесите и да поемат отговорност. То им помага да замислят и осъществяват проекти и инициативи, чрез които да изразят мнение и да влияят на политиката и практиките, отнасящи до тях.

folded-arrow1

Форумът беше организиран от „Надежда и домове за децата“ – клон България и бе домакинстван от сдружение „Еквилибриум“  на 13 и 14 юни в Обединени детски услуги „Слънчо“ в Русе.

Мястото не е избрано случайно, тъй като „Еквилибриум“ е единственото НПО в страната, което управлява иновативната социално-здравна услуга с подкрепата на Община Русе и партньорството на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Кръглата маса събра по-голямата част от специалистите, които са ръководители и експерти в останалите 7 пилотни Центрове за деца с потребност от постоянна медицинска грижа в страната. Те бяха разкрити в резултат от преструктурирането и закриването на 8 пилотни Дома за медико социални грижи по проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването с активното участие  на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

folded-arrow1

С помощта на арт-терапевтите на „Еквилибриум“ младежите в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания създадоха своя виолетова приказка в пространствата на къщите.

Процесът по декориране и освежаване на двата центъра провокира активно участие от страна на младежите и девойките. Те не само се забавляваха, но и положиха много старание и усилия и резултатът е налице. Преобразени са дневната, игровата зала, коридорите и трапезарията.

Сега, макар и безмълвно, младежите показват с гордост какво са направили…

folded-arrow1

Плей групата за деца и родители, организирана от няколко години от сдружение  „Еквилибриум“ в ромския квартал Селеметя набира все по-голяма популярност и повече участници сред общността.

Над 20 деца и техните родители се включват активно два пъти месечно в групата. Напътствани от специалистите на „Еквилибриум“, деца и родители учат, пеят, играят и създават нова реалност в квартала. Децата са на възраст от бебета до 10 – 11 годишни.

Майките създадоха от подръчни материали, които намериха в домовете си, сензорни одеяла…

folded-arrow1

По случай Международният ден на детето в Обединени детски услуги „Слънчо“, управлявани от „Еквилибриум“, празнуваха пъстро и шумно. В празника се включиха деца, ползващи социални услуги  Дневен център за деца с увреждания, Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа /ЦНСТДМУ- ПМГ/, техните родители, спонсори и дарители.

Екипът на услугите направи освежаване на детската площадка, като всички уреди, люлки и места за игра блеснаха в нови цветове с любезното съдействие…

folded-arrow1