• English
  • български

Новини ЕКВИЛИБРИУМ

В рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, като партньор на Община Русе в изпълнението му, сдружение „Еквилибриум“ проведе специализирано обучение на 22 педагози от детски градини „Снежанка“ и „Червената шапчица“.

Обучението бе по важни за педагозите теми за създаване на позитивна среда за грижа и обучение на децата в детски градини, която насърчава развитие на автономността и отразява индивидуалността на всяко дете. Обучителите…

folded-arrow1

На 12 април 2019 г. в Семеен център „Еквилибриум“ се проведе информационна конференция, посветена на резултатите и перспективите пред първия в страната Интерактивен семеен център на „Еквилибриум“ – „В света на ранното детство“, създаден по проект с финансовата подкрепа на фондации Велукс. Дейвид Бисет- ръководител на проекта – разказа историята на центъра, вдъхновена от партньорството с шотландски и шведски съмишленици. Над 170 семейства са участници в тази история на центъра от неговото откриване през септември 2017 г. Играта на децата…

folded-arrow1

Традиционният благотворителен мартенски базар на „Еквилибриум“ в МОЛ Русе събра 1780 лева.

Средствата ще бъдат използвани за медицински консумативи, бебешки принадлежности и други необходими неща в подкрепа на децата и семействата в риск, които подкрепя организацията в 11 социални услуги в Русе и Бяла.

Благодарим на всички, които предпочетоха ръчно изработените от деца, приятели, приложници и партньори мартенички с мисия.

Специални благодарности на младите хора от Професионална гимназия по облекло, които със своето пъстро и артистично присъствие, придадоха на базара…

folded-arrow1

Под наслов „Аз гарантирам щастливо детство“, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за първа година награждава организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, за изключителното качество на тяхната работа по защита на правата на децата.

Номинациите са в три основни категории – „Значима иновация“, „Успешна промяна“ и „Устойчиво развитие“. „Еквилибриум“ беше номиниран от две общини. Община Русе подкрепи работата ни в семейния център за ранно детско развитие, докато местната власт в Бяла реши, че услугите, които управляваме…

folded-arrow1

На 13 ноември 2018 г. в Зала №2 на хотел „Рила” в гр. София „Международна социална служба – България” и още 5 НПО -фондация „Конкордия – България”, фондация „Сийдър”, сдружение „SOS Детски селища – България”, сдружение „Дете и пространство” и сдружение „Еквилибриум” организираха и проведоха Семинар на тема: „Модели/педагогически концепции на резидентна грижа, които се прилагат в ЦНСТ за деца с и без увреждания, управлявани от НПО”.

Събитието бе осъществено в партньорство с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” като…

folded-arrow1

На 14 ноември експерти на „Еквилибриум“ представиха проект „Гласът на децата“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос  „Транснационално сътрудничество“ във Велико Търново.  

Участие в кръглата маса взеха представители на Отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“, специалисти от неправителствени организации в града. Проектът  представя опита и добри практики и трансфериране на социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от…

folded-arrow1

На 31 октомври експерти на „Еквилибриум“ разказаха за напредъка по проект „Гласът на децата“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос  „Транснационално сътрудничество“.  

Участие в кръглата маса взеха представители на Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе, специалисти от неправителствени организации в града. Проектът е свързан с опит, добри практики и трансфериране на социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община…

folded-arrow1

Как се изравняват възможностите на деца с различен потенциал? Доколко сетивата помагат да се изявят силните страни на уязвими групи? Какво се получава, когато затвориш очи и се оставиш на осезанието да те води?

На тези въпроси потърсиха – и намериха отговор – група от деца, родители и експерти от сдружение „Еквилибриум“, при посещение на Екомузей с аквариум в Русе в събота, 06 октомври 2018 г.

Те посетиха Екомузея и научиха повече за света на природата и хората в тукашния…

folded-arrow1

Децата на „Еквилибриум“ отново имаха своите летни лагерни приключения. Децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) Розова къща бяха на море в специализирана болница за рехабилитация „Термал“ в комплекс Златни пясъци.

Tам се насладиха на интензивни „спа процедури“ водна рехабилитация и най-вече на прекрасното и гостоприемно море, пясъка и бриза.

На морски приключенски лагер в Тюленово бяха и няколко деца от общността, с които работи „Еквилибриум“, където имаха низ от забележителни преживявания.…

folded-arrow1

Диана Ангелова специалист социални дейности от Центъра за обществена подкрепа на „Еквилибриум“ взе активно участие в европейски проект, който помага на майки, напуснали училище, да се завърнат и да завършат образованието си.

Проектът BYMBE “Връщане на младите майки към образованието” е фокусиран върху разработването на мерки за подпомагане на младите майки, които са ИОЗО (Извън Образование, Заетост и Обучение). Те имат нужда от помощ, за да се върнат към образованието си или да получат професионално обучение, което ще подобри жизнения…

folded-arrow1