• English
  • български

Новини ЕКВИЛИБРИУМ

Благотворителната организация, основана във Великобритания от българи, живеещи там, „Ангели за България“ дариха на „Еквилибриум“ 8300 лв. Целта на дарението е да се подпомогнат нуждаещи се семейства, особено в дните преди най-светлите коледни празници.

„Еквилибриум“ разпредели дарението  след анализ на нуждите на всяко семейство, потребител на социални услуги на организацията в Русе и Бяла, но и такива, които просто са потърсили помощ. С 3000 лв. бяха закупени хранителен продукти за 50 семейства. С 2 500 лв. бяха осигурени лекарства,…

folded-arrow1

Линк към книгата:

https://www.epaper.dk/velux01/mscw_deinstitutio_wp2021/?fbclid=IwAR0t7DcPtXveHiqvrcrTb-qSkBKoj3ZxdPbI1GqyvPBOEXmp35dZhYZ49m0

Фондациите Velux (Дания) инвестираха щедро в България в контекста на своята програма „Международни социални инициативи“. През зимата на 2020 г. Дейвид Бисет от „Еквилибриум“ беше поканен да допринесе за поредицата от публикации на организацията по темата за системните промени. Книгата – „Деинституционализацията в България: Да задействаме системната промяна“ – е резултат от датско-българското сътрудничество. В книгата се правят паралели с тези процеси в Румъния и Молдова.

Това беше предизвикателно начинание – темата е сложна, многостранна и…

folded-arrow1

През м. август 2021 г. Община Русе стартира проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе” в партньорство със  Сдружение „Еквилибриум”, детски градини, УМБАЛ „Канев”, Сдружение „Център Динамика”, Сдружение „Развитие на социалния капитал” и др. Проектът развива т.нар. меки мерки, допълващи функционирането на новите социални жилища, построени по първия компонент от него от Община Русе.

„Еквилибриум” е утвърдена организация на местно ниво, работеща вече 17 години в рискови общности, разпознаваема…

folded-arrow1

За втора година учениците от СУПНЕ „Фридрих Шилер” – Русе ни дават урок по съпричастност и щедрост. По случай Световния ден на глада Ученическият парламент организира събиране на  хранителни продукти за деца в неравностойно положение, с които работят социалните услуги от Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Екипът на Сдружение „Еквилибриум”, който управлява социалните услуги, изказва огромна благодарност на децата, техните родители и педагози, които могат да се гордеят с това, което децата правят за другите! Благодарим…

folded-arrow1

Най-често това са думите,  които подкрепените семейства по проект „Устойчиви семейства 2” отправят към екипа на Сдружение „Еквилибриум”.

Проектът е финансиран по програма „ИРИС“, която подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от Covid-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и се управлява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Проектът е продължение на дейностите в…

folded-arrow1

За Иновативни детски градини в България, проектът на „Еквилибриум“
„Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа –
България“ с партньори  VIA University College – Дания

В света на ранното детство

„Еквилибриум“ бе удостоен с наградата „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Наградата се връчва персонално на Изпълнителния директор Галина Бисет. Това стана ясно на днешното 45-то заседание на Националния съвет за закрила на детето на ДАЗД („Еквилибриум“ е член на съвета).

Тази година ДАЗД навършва 20 години от своето създаване и по този случай учредява тези награди, за да признае приноса на организации, личности и институции в политиките, свързани със закрилата на децата в…

folded-arrow1

Екипите на „Еквилибриум“ включиха в кампанията кмета на Община Бяла и кмета на Община Русе, както и техните екипи. Гривнички и книжката на „Еквилибриум“ „Пътеводител в страната на доброто родителство“ получиха и децата и учителите от НУ „П. Р. Славейков“, СУ „П. Волов“, ДГ „Стадиона“ и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Бяла, както и представителите на Отдел „Закрила на детето“ Русе и Бяла, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, ДГ „Русалка“,  …

folded-arrow1

Фондация „Направи добро за непознат“ направи вкусно и здравословно дарение от 200 килограма ябълки за Центровете от семеен тип за деца и младежи, управлявани от „Еквилибриум“.

Плодовете са разпределени в 5 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Русе и един за здрави деца в  Бяла. Общо 53 деца и младежи с увреждания се зарадваха на вкусния и полезен плод, както и няколко майки с деца, настанени в Звено „Майка и бебе“ към…

folded-arrow1

Иновативната формула за благотворителна кампания на „Еквилибриум“ през сложната 2020 година постигна успех. От продажбата на Коледни дарове на различна стойност и за различни цели бяха набрани 1703 лева, които са използвани за топли якета на деца в риск, подаръци от Дядо коледа, специализирани храни и лекарства, материали за рисуване и апликиране и други. Благодарим на хората, предпочели да подарят на своите близки ваучер с мисия, чрез който подкрепиха дете или семейство в уязвимо положение. Вярваме, че това придава  …

folded-arrow1