• English
  • български

Новини ЦПД

Национална кръгла маса и конференция в София дадоха старт на първия в страната семеен център „В света на ранното детство“, който отвори врати в Русе сдружение „Еквилибриум“ с финансовата подкрепа на Фондации „Велукс“.

На 12 септември в София се проведе кръгла маса, посветена на грижата за децата в ранна детска възраст в България, организирана от СНЦ „Еквилибриум“. В дискусионната среща взеха участие както партньорите на организацията от Шотландия и Швеция – вдъхновители на идеята за семейния център, така и партньори…

folded-arrow1

Това не е детска градина. Не е просто обучителен или ресурсен център. Това е място за срещи на семейства с малки деца и неформална среда, в която демонстрираме на колеги нашите методи. Учене чрез игра и изследване се отнася както за децата, така и за възрастните.

Знания за детското развитие лесно се преподават на теоретично ниво, чрез книги и обучителни материали. Ние поемаме предизвикателството да покажем подходящи за съответния етап на детско развитие практики. Действията ни отразяват нашите принципи, които…

folded-arrow1