• English
  • български

Новини ЦПД

На 15 и 16 февруари 2018 г. в Центъра за права на децата, управляван от „Еквилибриум“, се проведе обучение за специалисти от социалната и образователната сфера на тема „Семейно групова конференция  – успешна практика във възстановителното правосъдие за деца и младежи в конфликт със закона”.

Обучителният семинар имаше за цел да запознае участниците с основни модели и практики във възстановителното правосъдие за деца, същността и начина на провеждане на Семейно групова конференция. Обучението е насочено към различни специалисти (представители… Continue reading

Със специално събитие в София на 21 януари стартира кампанията на Национална мрежа за децата „За по-човечно детско правосъдие“.

Тя настоява пред институциите за реформа в системата за детско правосъдие, отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, действащ от 1958 г., закриване на поправителните интернати и въвеждане на съвременни и ефективни мерки за работа с децата извършители, включващи възстановително правосъдие и превантивна работа с тях.

Другата цел на кампанията е създаване… Continue reading

Децата от няколко  шести класа в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Васил Априлов“ и училището по изкусва в Русе увенчаха с весел празник края на учебната и клубна година.

В тези три училища екип на „Еквилибриум“ през цялата учебна година провеждаше с децата интерактивни сесии, посветени на правата на децата, отговорностите, толерантността, общуването, справянето с гнева и агресията и др. теми, задавани и от самите деца.

Детските правозащитни клубове се базират на принципа за участие на децата, който е основен за философията на Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 31 т.1 и т.2). Участието насърчава децата и младите хора да бъдат въвлечени в процесите и да поемат отговорност. То им помага да замислят и осъществяват проекти и инициативи, чрез които да изразят мнение и да влияят на политиката и практиките, отнасящи до тях.

Continue reading

На 30-ти май, 2017 г. се състоя официалното откриване на нова социална услуга в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Русе.

Част от втория етаж на комплекса е артистично трансформирана и включва музикална стая, фитнес, арт стая и „ВИП зона“, както и офиси за екипа от специалисти, който ще работи с младежи с противоправни прояви.Стаите са осигурени със съдействието на Община Русе, които са и официални партньори по реализирането на начинанието. Основната целева група са деца от… Continue reading