• English
  • български

Винаги можете да се свържете с нас на посочените адреси и телефони, както и да използвате формата за обратна връзка

 

Еквилибриум – служебен адрес „В света на ранното детство“ Русе, ул „Доростол“ 22, България

Натиснете или сканирайте кода и ще ни откриете.

 

Може да се свържете с нашия председател и Програмен директор на тел: +359884716557,
e-mail: e.petkova@eq-bg.org

Може да се свържете с нашия изпълнителен директор тел: +359884624598
g.bisset@eq-bg.org

КСУДС – ЦНСТДМУ „Розовата къща“
Русе ул ‘Неофит Рилски’ 66

Телефон: +359889056453

E-mail: rozovakashta@eq-bg.org

ОДУ „Слънчо“
гр. Русе, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 20

Телефон: +359882 826 332

E-mail: m.nedelcheva@eq-bg.org

ЦНСТДМУ – „Надежда“

ул.“Котовск“ № 12 а, Русе 7000, България

Телефон: +359884614378

E-mail: p.stefanova@eq-bg.org

E-mail: cnstdmu@eq-bg.org

ЦНСТДМУ – „Любов“

ул.“Котовск“ № 10, Русе 7000, България

Телефон: +359884614378

E-mail: p.stefanova@eq-bg.org

E-mail: cnstdmu@eq-bg.org

КСУДС в град Русе, ЦОП със Спешен прием и ЦРДУ
бул. „Липник“ № 14, Русе 7006, България

Телефон: +359885663421
E-mail: s.mejri@eq-bg.org

Ще се свържем с вас при първа възможност. Благодарим ви!