• English
  • български

На 28 май 2019 г. Семейния център на „Еквилибриум“ се проведе пресконференция на тема „Кой поема отговорността за политиките за децата и семействата в България“.

Събитието в Русе е част от националната кампания подета от Национална мрежа за децата по въпросите, които вълнуват цялото общество в последните месеци в България, а именно – децата и семействата и системите, свързани с тях.

Да бъде отворен дебат, от който очевидно има нужда, за това кой поема отговорността за всички политики за всички деца и семейства. С тези думи Елена Петкова от сдружение „Еквилибриум“ откри срещата посветена на това как работи социалната система и системата за закрила на детето в България. „Национална мрежа за децата“, в която членува „Еквилибриум“, предлага собствен поглед за разрешаването на проблемите.

В последните месеци се говори много за това как живеят семействата с деца в България, от какво имат нужда, от какво се страхуват. Говори се за децата, които живеят с родителите си и за тези, които по една или друга причина не живеят с тях. Говори се за проблемите, които срещат родителите и начините, по които се справят с тях. Говори се много – има много и различни гласове, които често са обвинителни и разделят хората.

Това трябва да стане с публичен дебат, е категорична Петкова, защото практиката показва, че у нас има нужда от дълбока структурна реформа. Има нужда от лидерство – фигура или институция, която да носи отговорност. Към момента всичко е разпокъсано и няма обединяващо звено, допълни Елена Петкова.

Светла Межри даде пример от практиката, за майка с желание да изостави новороденото си бебе, което е с тежки зрителни проблеми. След успешни разговори майката взема обратно детето при себе си. Друго семейство поема част от разходите по лечението на детето в Белгия. Сега го гледа баба му, а терапията дава своите резултати.

Вълненията на цялото общество през последните месеци доказва, че е необходим широк публичен дебат ,отдолу нагоре по темите, касаещи децата и семействата в България. НПО сектора отдавана поставяме тези въпроси и нуждата от поставянето им като истински приоритет за държавата. Надяваме се, че възникналите дискусии по темата ще се превърнат в конструктивен диалог, така че да се чуе гласа не само на работещите в социалната система, но и този на родителите, представителите на другите системи – здравна, образователна, съдебна, финансова и пр. и да се стигне до решения, които да поставят детето и семейството в центъра не само на говоренето но и на правенето на смислени политики в тази посока.

„Еквилибриум“ ще продължи да повдига тези въпроси чрез гласа на медиите с поредица от публикации и предавания, така че да се чуят и видят реалните проблеми по темата за децата и семействата в България.

Национална мрежа за децата е обединение на 152 организации от цялата страна, работещи с и за деца и семейства. Само през миналата година над 74 000 деца и техните семейства са били подкрепени от организациите, които са част от Мрежата.

АРЕНА