• English
  • български

На официална церемония в аулата на АГ „Гео Милев” „Еквилибриум” връчи сертификати на 19 ученици от училището, успешно завършили обучителната програма „Благотворец Храбър” в Комплекса за социални услуги.

Младежите реализираха свой проект в полза на децата в риск, с които работи социалния комплекс в резултат на обучение от 5 сесии по програмата, насочена към развитие на социална отговорност, младежко лидерство и участие на „Еквилибриум”.

„Работилничка за щастие” събра 400 лева от продажба на изделия, изработени от доброволците и децата от Центъра за работа с деца на улицата. Част от средствата са за подаръци, а останалите ще бъдат използвани отново за дейности в клубовете по интереси в комплекса.

На церемонията в училището присъстваха много съученици на храбрите благотворци, които проявиха жив интерес към обучителната програма на „Еквилибриум” и се надяваме, че срещите ще продължат и през новата учебна година.