• English
  • български

P1110049Еквилибриум поддържа активни работни взаимоотношения с Британското посолство в София.

Поради намаляване на пространството, заемано от мисията, бяха продадени част от мебелите и оборудването, а друга част бяха дарени на обществени институции. На 29 септември 2011 СНЦ Еквилибриум получи щедро количество мебели за нуждите на Комплекса за социални услуги в Русе.

Изказваме сърдечни благодарности към колегите от посолството!