• English
  • български

Пътепоказатели

При планирането на извънкласни дейности и/или екскурзии, учителите често оценяват всяко мероприятие като нещо отделно и придават особена тежест на това доколко родителите могат да си го позволят. Независимо дали става въпрос за едночасово посещение на изложба в местния музей, свързана с природата (по 2 лева на дете), или за тридневно зелено училище през лятото – например в Дряново (140 лева на дете). По този начин училищните излети сред природата до голяма степен се определят от възможностите, предлагани от туроператорски… Continue reading