• English
  • български

На фокус

Днес, под председателството на заместник-министър председателя по управление на европейски средства г-н Атанас Пеканов, се проведе първото заседание на Съвета за развитие на гражданското общество, свикано след встъпването в длъжност на служебното правителство.
Вицепремиерът потвърди важността на Съвета и на представителството на гражданските организации.
Краткосрочен фокус на Съвета ще бъде довършването на работата по финансовия механизъм за подкрепа на граждански организации. Още в рамките на предстоящата седмица ще се планират работни срещи с представители на различни ведомства за обсъждане на…

folded-arrow1

Незабавна работна среща по повод липсата на ясна и координирана държавна политика за противодействие на каналджийството, трафика и условията за прием на бежанци и мигранти поискаха Национална  мрежа за децата и 54 граждански  организации в отворено писмо  до управляващите и отговорните институции.

От години получаваме множество сигнали, че хора, легитимно търсещи международна закрила и по тази причина преминали незаконно границата на България, са…

folded-arrow1

А ето ги и резултатите

Скъпи, колеги,
 
Приключи първи етап от кампанията за определяне на приориетите в подкрепа на граждански инициативи.Четири седмици активно допитване, 300 участници, над 80 предложения. Така изглеждат цифрите в края на инициативата.Това е страхотен успех!
 
Граждански активните хора и организации отново доказаха, че когато виждат смисъл в съвместното усилие, стават изключително организирани и оперативни.
Благодарим на всички, които се включиха в допитването дотук и споделиха своите предложения за…

folded-arrow1

Включете се в кампанията на Коалиция РавниБГ, инициирана от представените в СРГО членове на обединението – Български център за нестопанско право, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти, сдружение Еквилибриум и в партньорство с фондация Impact Drive, Сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“, BlueLink – Гражданска мрежа.

 

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА!

 

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО)  бе законово установен през 2016 г. Оттогава минаха повече от 6 години, смениха се немалко правителства, проведоха се десетки разговори, дадоха…

folded-arrow1

Според финландския професор Мирям Каланд детето „изисква приемственост, стабилност и повтарящи се рутинни действия“. Келанд  дава рецепта за професионалната подкрепа, като твърди, че „можем да подкрепим здравето на отделните деца и семейства с много обикновени неща, с „магията на обикновеното““. (Източник: „Семеен център в скандинавските страни – място за среща на деца и семейства“, Северен съвет на министрите, Копенхаген 2012 г.).

С нарастването на обема на срещите на  Еквилибриум с украински майки с малки деца, значението на посланието,…

folded-arrow1

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО МЕДИИ

София, 14 май 2021 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО

от членовете на Съвета за развитие на гражданското общество

На 14 май 2020 г. правителствената пресслужба обяви членовете на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Бяхме избрани 14 организации чрез електронно гласуване на неправителствения сектор при забележителна избирателна активност от 75% от всички организации, регистрирани за участие във вота.

Според Закона за…

folded-arrow1

Стратегическият план на Коалиция „Детство 2025“ надгражда постигнатото в изпълнение на
политиката по деинституционализация и е в отговор на разбирането на деинституционализацията/
ДИ/ като сложен процес, който не свършва със затваряне на старите институции. Приоритетните ни
цели са свързани с ключово важни въпроси, които чакат своите отговори и поставят политиката и
практиката по деинституционализация пред нови предизвикателства

ДO:

ДУБРАВКА ШУИЦА, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ „ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ“ ЕК

ВЕРА ЙОУРОВА, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ „ЦЕННОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТ“ ЕК

ЕЛИЗА ФЕРЕЙРА, КОМИСАР „СБЛИЖАВАНЕ И РЕФОРМИ“ ЕК

НИКОЛА ШМИТ, КОМИСАР „РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА“ ЕК

ДИДИЕ РАЙНДЕРС, КОМИСАР „ПРАВОСЪДИЕ“ ЕК

ХЕЛЕНА ДАЛИ, КОМИСАР „РАВНОПОСТАВЕНОСТ“ ЕК

РЕНАТЕ УИНТЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО КЪМ ООН

ДУНЯ МИЯТОВИЧ, КОМИСАР ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА

МАЙКЪЛ О’ФЛАЕРТИ, ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА…

folded-arrow1

Националната програма, наред с Националната здравна стратегия, са водещите стратегически документи до края на 2020 година, чрез които се прилагат политиката, мерките и услугите, насочени както към майчиното и детско здраве, така и към цялото население в България. Тези два документа са определени от специалистите като иновативни, модерни и с амбицията за въвеждане на интегрирани здравни услуги за деца и възрастни, с акцент към хората в уязвима социално-икономическа ситуация.

Общи коментари

Алиансът за ранно детско развитие се присъединява към подкрепата…

folded-arrow1

Тази Коледа е различна. Нека бъде по-смислена и некомерсиална, направете Коледни дарове за вашите близки, избирайки да подкрепите дете или семейство в риск! Подарете добро!

 

Коледен Дар – благотворителна коледна кампания на Сдружение „Еквилибриум“

 

Можете да направите Коледата на деца и семейства в риск по-красива и по-щастлива!

Изберете Коледен Дар за Вашите близки и приятели!

Как може да направите това?

Решете кои Коледни дарове бихте искали да купите от името на Вашите близки и приятели. След това ще…

folded-arrow1