• English
  • български

Дъг Скот

Световноизвестният алпинист  Дъг Скот в България по проект на Еквилибриум

„Искам да говоря за това да си изобретателен, да даваш свобода на въображението… да разчиташ на себе си и да поемаш рискове… да правиш нещата спонтанно.”

(Дъг Скот – за мотивацията си да изнася лекции в подкрепа на „Еквилибриум”, Русе, 2005г. )

Членовете на Еквилибриум използват Приключенията като способ за учене. Приключенията включват търсенето на естественото значение и дълбочина на разбиране.

Този велик алпинист подкрепи чрез значителния си авторитет нашия проект „Еко-обучение чрез активно преживяване на природата като алтернатива на „зеленото училище”. Ние демонстрирахме занимателна, съдържателна и икономична програма за еко-обучение („Гората в нашия град”) извън класната стая, но не по-далеч от зелените площи в и около града, в рамките на една учебна година. Програмата бе насочена към преодоляване на стереотипния подход в България към „зеленото училище”, което е извън финансовите възможности на повечето родители и не допринася за развиване на екологично съзнание у децата.

you_tubeДъг оглавява Community Action Nepal и нашите организации поддържат връзка.