• English
  • български
Все повече се говори за това, че първите години от живота на едно дете са най-важния период от неговото развитие, който поставя основите не само на физическото здраве и познавателните възможности, но и на поведението и бъдещите му социални умения.
Много деца обаче срещат различни трудности или имат специални потребности, които забавят тяхното развитие. Може да става дума за недоносени бебета, за деца с двигателни проблеми или други увреждания, за забавяне в развитието, синдром на Даун и др. Именно, за да помогнат за достигането на пълния потенциал на детето, на много места по света се прилагат програми за ранна детска интервенция. Те предлагат подкрепа на семейството и на детето под формата на познавателни и двигателни дейности и игри, както и обучение за родителите и по-широкия семеен кръг как да помагат на детето в тази най-важна възраст – от раждането до 3-тата година. Данните по света показват, че 70% от децата, които са били подкрепени навреме и с качествени услуги по ранна интервенция, достигат развитието на своите връстници.
 

Един от най-големите световни експерти в областта на ранната детска интервенция д-р Емили Варгас Барон посети България неотдавна, за да подкрепи изграждането на национална система у нас в тази област. В България съществуват такива услуги, но те са рядкост и няма устойчива политика за подкрепа на семействата на децата с подобни проблеми, както и покритие в цялата страна, което да отговаря на нуждите. 
Какво представлява ранната детска интервенция можете да научите от това кратко интервю с Емили Варгас Барон.

А ако имате нужда от подкрепа, можете да се свържете директно с организациите, които предлагат тези услуги у нас – Карин Дом във Варна, За Нашите Деца в София и в Пловдив, Фондация „Нашите недоносени деца“Сдружение „Дете и пространство“ Child and Space Assossiation, Сдружение Еквилибриум Снц в Русе.