• English
  • български

_VBP7579По покана на Националната асоциация за приемна грижа в България, психологът от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе – Яна Делева, взе участие в Годишната среща на асоциацията в София. Тя представи опита и успешните практики на „Еквилибриум“, които допринасят за развитието на качествена приемна грижа в Русе.

Особени акценти в презентацията, представена пред над 100 участници от цялата страна, бяха специфичната и комплексна подкрепа, която русенската организация предоставя на приемните семейства, за да се грижат за деца с увреждания и хронични заболявания. В началото на 2013 година „Еквилибриум“, в партньорство с „Надежда и домове за децата“ – България направиха първите успешни крачки в посока на настаняване на деца с увреждания в приемни семейства, които изведоха от Дома за медико социални грижи в Русе и този в Широка лъка.

Русенските приемни семейства не са много, но са много качествени и много подкрепени от специалистите на Комплекса за социални услуги и партньорите на „Еквилибриум“, най-вече отдел „Закрила на детето“ Русе.

От месец март 2012 СНЦ «Еквилибриум» е безвъзмезден партньор на Община Русе  в изпълнението на проект «И аз имам семейство». В периода 2012 – 2014  са  оценени и обучени  28  приемни  семейства, а в края на 2012 г. е  първото настаняване на новородено бебе от родилно отделение в приемно семейство.    

_VBP8174Към септември месец 2015 година действащи в Русе са 22 професионални приемни семейства. Общо 62 деца са преминали през приемни семейства в община Русе. От тях 17 са с увреждания, 37 са осиновени и 12 са реинтегрирани в биологичните си семейства или настанени при близки и роднини. 

Специалистите от „Еквилибриум“ следват принципа, че приемната грижа е временна мярка за закрила на децата, която трябва да им помогне да се върнат в биологичните си семейства или да ги подготви за новите им семейства осиновители. Но най-важното за експертите е какво е най-доброто за детето. В тази връзка те залагат на динамична  работа, базирана на системния подход. Опит, наблюдение, анализ и промени. При необходимост препоръчват насочване към нови услуги и специалисти, които са най-подходящи за приемното дете и приемните родители. Ключът за добрата подкрепа е в това тя да бъде навременна и персонализирана.

„Еквилибриум“ участва и в работни групи на национално ниво, което доведе до промени в нормативните документи, така че осиновяването на дете, живяло в приемно семейство да става по най-добрия и щадящ за него начин.

Моделът на работа на Комплекса за социални услуги демонстрира всичко това на практика и от  години приемни родители и осиновители са  една страна, един процес, една история – тази на детето в центъра.

Представянето на „Еквилибриум“ предизвика много положителни реакции, коментари и въпроси както от участващите в срещата приемни родители от цялата страна, така и от страна на много правителствени и неправителствени организации и институции, ангажирани с приемната грижа в България.