• English
  • български

По покана на министъра на труда и социалната политика г-жа Иванка Шалапатова, „Еквилибриум“ е член на централното експертно консултативно звено към новосъздадения Съвет за подпомагане на процеса по извеждане на  децата, настанени в последните 4 дома за медико-социални грижи (ДМСГД) в страната (в Стара Загора, Кърджали, Плевен и Варна) и затваряне на входа към тях. Основната цел на съвета е да идентифицира трудностите за приключване на процеса на деинституционализация на децата от последните четири дома и да предлага мерки за тяхното преодоляване.

Паралелно с това „Еквилибриум“, по покана на Министерството на здравеопазването, е член на експертна работна група към МЗ за закриването на тези четири дома.

И в двете структури „Еквилибриум“ предлага експертизата и опита си от закриването на първия дом за бебета в Тетевен през 2010 година, което създаде успешния модел на закриване на институциите за бебета в България. Експертите на „Еквилибриум“ имат опит, натрупан и в партньорство с организацията „Надежда и домове за децата – клон България“, в закриването на домовете за бебета в цялата страна от 2012 година до сега, така че да останат само тези последни 4 дома.

В работните групи „Еквилибриум“ дава своите предложения, за да се преодолеят трудности и съпротиви, свързани със закриването на детските домове. Например – опитът от закриването на дома в Русе, в който имаше неонатологично отделение и беше проблем какво ще се случи с неденосените бебета. Такива отделения има и в домовете в Стара Загора и Кърджали. Благодарение на Областния координационен механизъм по деинституционализация, създаден от „Надежда и домове за децата“, в Русе преди закриването на дома в града, беше разширен Сектора за специални грижи към неонатологията в УМБАЛ „Канев“, където неденосените бебета и сега получават необходимите грижи за набавяне на килограми и преодоляване на медицински проблеми след раждането. Русенският опит доведе и до съзадаване на финансов стандарт на МЗ за такъв вид сектори, така че проблемът с недоносените бебета към ДМСГД може да бъде преодолян.

„Еквилибриум“ споделя и успешната си практика от управлението на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Организацията ни е единствената НПО, която управлява тази интегрирано здравно-социална услуга, а останалите пилотни 7 в страната се управляват от общини. Предстои да бъдат разкрити още 6 такива центъра под шапката на МЗ и опитът на „Еквилибриум“ е безценен, за да се превърнат те в качествени услуги, така че децата да се придружават от родителите си, въпреки тежките си увреждания и лоши перспективи и да получават възможно най-добрата грижа и качество на живот. За сведение: от 2016 година до момента в центъра в „Слънчо“, под упрвалението на „Еквилибриум“, са преминали 38 деца с изключително тежки увреждания с потребност от 24- часови медицински грижи.  От тях 14 деца сме успели да върнем в родните им семейства, 8 деца са изведени в приемни семейства, а 2  са осиновени. Към настоящия момент в центъра се грижим за 8 деца, какъвто е и максималният брой потребители на тази услуга.

Работата в тези експертни работни групи предстои. Трябва да се преодолеят тежки предизвикателства, за да се стигне до закриването и на последните 4 дома за бебета, като една от най-важните задачи е да се развие в страната специализирана приемна грижа за деца с тежки увреждания, процес, в който „Еквилибриум“ също ще сподели успешните си практики с приемните семейства в Русе и Силистра.