• English
  • български

От 5-ти до 8-ми ноември в НДК – София се проведе международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?”, в която взеха участие над 250 представители на университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ.

В първия ден от конференцията „Еквилибриум“ представи своя успешен модел на грижа по една от най-горещите теми – грижата за децата и младежите в Центровете за настаняване от семеен тип. Галина Бисет – Изпълнителен директор на организацията представи чрез филма „Цветя от Рая“ успешния подход „Отвътре навън, или за смисъла на човешкото присъствие“ .

Филмът представя историите на децата, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип (изведени от Домове за деца лишени от родителска грижа) в гр. Бяла, който „Еквилибриум“ управлява от 2016 г.

Името на подхода е заимствано от едноименната публикация на организацията http://eq-bg.org/wp-content/uploads/2018/11/Otvatrenavan_FINAL.pdf, посветена на проблемите и успехите с децата в този център, които изправиха екипа и ръководството пред предизвикателството да помогнат на деца, които не вярваха на никого, поради тежките си семейни истории и неблагоприятни обстоятелства в цялото им детство.

Въпреки това ние успяхме, защото повярвахме в тях, защото те ни се довериха и заедно извървяхме нелек, но удовлетворяващ път, който им даде повече увереност и ентусиазъм за собственото им бъдеще.

Международната конференция представи един успешен модел на деинституционализация, случил се България, въпреки трудностите и проблемите по пътя. Този модел показва, че могат да бъдат обединени усилията на държавни, местни институции, НПО и широка общественост в името на най-добрия интерес на децата на България. Стана ясно, че сме на прав път и че сме на етап, който изисква сериозен анализ на свършеното до момента, за да можем да планираме правилно следващите стъпки в този процес.

За организирането на международната конференция по тази изключително важна тема бяха обединени усилията на държавни институции и НПО: Министерството на труда и социалната политика на Р България, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, Фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища, Еurochild, „Надежда и домове за децата“,Фондация Лумос.