• English
  • български

Наградата

На 10-я си рожден ден, 15 ноември 2019 г., Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) награди приемни родители, организации, социални работници, лекари, училище, инвеститори, журналисти за приноса им към приемната грижа. В категорията „Детска организация “ СНЦ „Еквилибриум“ получи специална награда „Спасител на детството“. Г-жа Ева Жечева говори за приноса на „Еквилибриум “ към деинституционализацията и работата с деца и семейства в риск. Вълнението и сълзите на водещите от „Майко мила“ и присъстващите на празника доказаха, че в приемна грижа работят хора-герои с големи сърца и любовта им може да промени детските съдби!

Хронология на успеха

Учредителите на „Еквилибриум“ започват да развиват приемната грижа в България още от 2003 г., под шапката на британската организация „Спасете децата“. В Русе се създават едни от първите доброволни приемни семейства, в които се настаняват деца от институции. Опитът е пренесен в управлението на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в риск (КСУДС) в град Русе от самото му начало през 2005 г.  

При съвместното закриване с британската организация „Надежда и домове за децата“ на Дома за медико-социални грижи (ДМСГД) в град Тетевен през 2010 г., екипът на „Еквилибриум“ прави интензивна кампания в стил роудшоу във всички населени места и създава първите приемни семейства в община Тетевен. Едно от първите, в национален мащаб, настанявания на новородено бебе в приемна грижа е наше дело – малкият Р., роден в тетевенската болница, е настанен в новосъздадено по проекта приемно семейство в с. Глава, Червен бряг.  По това време отделите за закрила на детето в страната имат сериозни страхове и съпротиви към приемната грижа за новородени. Ръководител на ОЗД Тетевен към този момент е Павлина Михайлова, която горещо подкрепя алтернативната семейна грижа, както и колегите ѝ от ОЗД Червен бряг.

Опитът ни в Тетевен (област Ловеч и Община Червен бряг) е пренесен в Русе и през 2011 г. се осъществява интензивна кампания в област Русе, отново под формата на роудшоу.  „Еквилибриум“ съдейства за едногодишно обучение на 2 специалисти по американската програма Прайд (PRIDE), като по нея e обучена една група кандидат-приемни родители, а елементи се прилагат и досега в работата с приемни семейства в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към КСУДС.

Тези действия са в навечерието на проект „Приеми ме“ и проекта на Министерство на здравеопазването „ПОСОКА: семейство“ за закриването на ДМСГД Русе, като един от 8-те пилотни дома за бебета.  Почвата е успешно подготвена – създадени са нови приемни семейства, екипът се усъвършенства. В края на 2012 – началото на 2013 г. в ДМСГД остават само бебетата с увреждания, които имат нужда от приемна грижа. Екипът ни се обръща към вече действащите и опитни приемни семейства. Те се запознават с децата на живо (благодарение на активните действия на Янка Кралева – началник на ОЗД Русе по това време) и без да се колебаят разширяват профилите си и поемат деца, за които дотогава домът е единствена алтернатива.  Започват да приемат и новородени със заболявания или недоносени. Настаняванията са успешни, защото са подкрепени експертно от „Еквилибриум“ и материално и логистично – от „Надежда и домове за децата“. Процесът е отразен във филма „Необикновени приемни родители на необикновени приемни деца“

 „Еквилибриум“ безвъзмездно домакинства в КСУДС и подкрепя Екипа по приемна грижа (ЕПГ) 2012 г., през първата фаза на проект „Приеми ме“; оказва подкрепа на приемните семейства от Област Русе. Продължава се работата с приемните семейства в групи за взаимопомощ и чрез надграждащи обучения.  Със съдействието на доброволци от БЧК, по техен проект, които се занимават с приемните деца, се осигурява спокойна и ползотворна работа на групите. Отново с БЧК е осъществено и изнесено обучение на приемните родители и приемните деца в с. Писанец, край Русе.

Средномесечно ЦОП работи с около 20 приемни деца, с биологичните и приемните им родители. Всяко приемно дете напуска приемното семейство със своя „Книга на живота“ – съвместна работа на екипа от ЦОП и приемното семейство. В ежегодния празник на КСУДС „Приятели на осиновяването“ се включват приемни семейства с приемните си деца. Екипът работи активно за плавен и дете-центриран преход от приемна грижа към осиновяване. Добрата практика в това отношение е споделена в национална работна група за подобряване на процедурата на осиновяване от приемна грижа и застъпническите ни действия в тази работна група залегнаха като стандарт 14 в Методиката за приемната грижа. Полагаме усилия винаги да има добро взаимодействие с ОЗД и ОЕПГ, в името на приемното дете. В приемни семейства са изведени деца от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Розовата къща“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и необходимост от постоянна медицинска грижа „Слънчо“.

От февруари 2017 г. до настоящия момент „Еквилибриум“ подкрепя Община Силистра по проект „Преми ме 2015“ като предоставя на всички участници в процеса на приемна грижа обучения и супервизии – ОЕПГ, ОЗД, приемни семейства, Комисията по приемна грижа към РДСП. В националните доклади по проекта Община Силистра получава висока оценка, както за работата на ОЕПГ, така и за широкия профил и качеството на грижа в приемните семейства на територията на областта.