• English
  • български

13876619_817170195050863_6798760938230700611_nОт няколко години „Еквилибриум“ и Dreams and Teams от Габрово поддържат стабилни работни взаимоотношения.

На 5-ти и 6-ти септември габровската организация беше домакин на конференция, посветена на алтернативното образование. Фокусът беше върху алтернативи на стандартните практики в класната стая. Ани и Дейвид Бисет бяха сред участниците, като още първия ден Дейвид направи презентация, обясняваща теорията и принципите на „Еквилибриум“ в работата им с деца в неравностойно положение. Как им помагаме да открият талантите си и как ги окуражаваме да направят първите стъпки към успеха и реализацията.

Тълкувайки работата на психолога Питър Грей и психиатъра Стюарт Браун, Дейвид обясни, че обикновено хората достигат своята зрялост и мозъците им са напълно развити, едва когато навлязат в средата на двайсетте си години. Специалистите, занимаващи се с еволюционна психология, вярват, че продължителното ни детство (нещо общо, което имаме с другите бозайници) е проектирано по този начин, за да ни помогне да се подготвим за живота на възрастни, който е сложен и пълен с предизвикателства и да придобием  познавателните способности и социални умения, от които се нуждаем. Основният механизъм, който ни позволява да развием тези умения, е Играта. Стюарт Браун описва играта като „търсене на възможното“ чрез трениране на любопитството и изследователския дух. Марк Беркоф описва играта като „тренировка за неочакваното“.

В много отношения правата на децата и възможностите им за игра са ограничени в модерните и урбанизирани общества, като това  важи с особена сила за маргиналните общности и хората в неравностойно положение. Също така образователните подходи често са неправилни, а програмите в детските градини и пред-училищата започват да стават все по-структурирани и академизирани. Това е напълно погрешно.

 „Еквилибриум“ поставя силен акцент върху осигуряването на богати и разнообразни възможности за игра и учене чрез преживяване. По много практичен начин ние прилагаме теорията за множествената интелигентност като вярваме, че няма логична причина да предполагаме, че всички деца учат и възприемат по един и същи начин. Ако това, което искаме да кажем на децата е важно, ще го предадем по много различни начини.

Хората запазват способността си за игра цял живот. Лишаването от игра на която и да е възраст води до емоционален и мултисензорен глад. Хората, лишени от игра, губят способността си да се справят с предизвикателствата. Те стават посредствени и лишени от гъвкавост. Не умеят да владеят емоциите си, защото, бидейки непредсказуем, животът е заплашителен за тях. Хората, които не играят, не могат да разберат в какво са добри. Не могат да постигнат успех в пълния смисъл.  

Голяма част от работата на „Еквилибриум“ е да помогне на децата да израснат в игриви и устойчиви възрастни. Бяха прекрасни два дни в Габрово, прекарани в компанията на съмишленици, застъпници на играта.