• English
  • български

Диана Ангелова специалист социални дейности от Центъра за обществена подкрепа на „Еквилибриум“ взе активно участие в европейски проект, който помага на майки, напуснали училище, да се завърнат и да завършат образованието си.

Проектът BYMBE “Връщане на младите майки към образованието” е фокусиран върху разработването на мерки за подпомагане на младите майки, които са ИОЗО (Извън Образование, Заетост и Обучение). Те имат нужда от помощ, за да се върнат към образованието си или да получат професионално обучение, което ще подобри жизнения им стандарт, достъпа им до пазара на труда като ще гарантира по-добро бъдеще за тях и тяхното семейство. Организации от 6 държави – Австрия, България, Ирландия, Испания, Италия и Литва – си партнират в изпълнение на проекта. Целта им e да създадат инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите в работата им с млади майки на възраст между 15 и 25 години. Специално създадените инструменти ще помагат на майките да вземат решение да се завърнат и да завършат образованието или обучението си. Това ще подобри възможностите им за по-добре платена работа и подсигуряване на по-добър живот за тях и семействата им. В България към момента са обучени над 20 социални работници от 4 неправителствени организации и държавни институции, които работят в градовете: Видин, Дупница, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

За Русе бяха обучени двама социални работници от СНЦ „Еквилибриум”. В периода 18.07.2018 г. – 20.07.2018 г. в КСУДС бе проведено първото обучение, в което бяха включени 5 майки от целевата група по проекта. През м. август 2018 г.  беше проведено второто обучение.

Четири от майките, със съдействието на специалистът от „Еквилибриум“, са върнати към образованието и се очаква да го приключат успешно, а петата майка се очаква специално решение от образователното министерство.