• English
  • български

pum (8)На 6 март 2014 г. в уютното пространство на Регионален исторически музей Русе се състоя годишната информационна конференция на „Еквилибриум“ и Клуб „Отворено общество – Русе“, партньори в управлението на социалните услуги в Комплекса в Русе.

Ключовата дума във всички изказвания и презентации се оказа думата „партньорство“. Тя бе в приветствието, което поднесе към екипа и гостите заместник областния управител г-жа Айлян Карамехмедова. Тя отбеляза ключовата роля на „Еквилибриум“ в процеса на деинституционализация от закриването на дома за бебета в Тетевен, до настоящата ситуация в Област Русе.

Приветствие поднесе и г-жа Мариела Личева – директор Дирекция „Социални и здравни дейности“ Община Русе, като също отбеляза доброто партньорство между организациите и Общината в името на най-добрата алтернатива за децата от институции и реформите в социалните услуги, които текат на национално и местно ниво.

Ръководителите на отделните центрове, част от Комплекса за социални услуги – Светла Межри – ЦОП, Стефка Петева – ЦРДУ, Надя Петрова – ЦНСТ и директора на Комплекса – Милена Влахова представиха изминалата 2013 година през призмата на най-интензивния процес в страната и региона – процесът на деинституционализация. Янка Делева, психолог, представи работата с деинституционализираните деца по съхраняване на историята на техния живот, а координатор учебни дейности – Петя Стоянова, подкрепи 3 деца от ЦРДУ да представят своите книги на успеха, които пишат заедно със специалистите от Комплекса и родителите си от началото на тази година.

Броя на случаите, с които е работил Комплекса през изминалата година и конкретните истории на деца, олицетворяващи този процес, показаха огромната работа, отличните резултати, предизвикателствата и перспективите за екипа на Комплекса.

Специална изненада бяха подарените от художника Огнян Балканджиев платна, посветени на трите Центъра в Комплекса, които ще бъдат представени на търг в предстоящо благотворително събитие на „Еквилибириум“.

Галя Бисет допълни презентацията на Елена Петкова, посветена на разширяващата се мрежа от партньорства, с международните контакти и мултиплицирането на модела на работа в русенския комплекс в други страни.

Гъвкавост и креативност, в отговор на актуалните нужди на децата от общността и техните семейства са основните приоритети, които ще продължим да следваме и през настоящата 2014 година.