• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Сдружение „Еквилибриум“, доставчик на социалните услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Русе посрещна през 2015 година представители на Община Кишинев, отговарящи за системата за закрила на детето, представители и специалисти от различни институции, работещи с деца в гр. Кишинев и град Белц, както и представители на партньорската организация „Деца, семейства, общности“ в Молдова.

В тридневното работно посещение в България за обмяна на опит и практики в сферата на социалните услуги и подобряване грижите за деца в уязвима ситуация,  гостите от Молдова се запознаха с интегрираните социално здравни услуги за бебета, създадени в сградата на закрития Дом за медико социални грижи в Габрово.  Услугите са нововъведение и за България, а в Молдова тези процеси по деинституционализация също са актуална и важна тема.

Молдовските колеги проявиха огромен интерес към Play групата за бебета и родители, която се провежда всяка сряда в Комплекса в Русе, взеха участие в поредната сесия за бебетата и техните родители, а след това живо обсъждаха нещата, които са наблюдавали.

Срещата им с приемни родители от Русе, с които работи Комплекса за социални услуги и екипа по приемна грижа на Община Русе, както и с представители на Отдел „Закрила на детето“ предизвика много въпроси и от двете страни за приликите и разликите в двете системи за закрила на детето – Молдовската и Българската. Интересен  и добре работещ в молдовски условия е, например, моделът на групова приемна грижа, при който в едно приемно семейство се отглеждат от 3 до 7 деца, включително биологичните деца на приемните семейства. Държавата ги подкрепя не само със заплащане на труда на приемните родители, но и с покриване на режийните разходи на домакинството.

Молдовските специалисти бяха впечатлени от модела на приемна грижа за деца с увреждания в Русе, който е един от първите в страната и се прилага успешно благодарение на комплексната подкрепа, която приемните семейства получават от Комплекса за социални услуги, екипа по приемна грижа и Отдел „Закрила на детето“.

Интерес у гостите предизвикаха и представянията на огромния набор от услуги, които са развити в трите центъра на Комплекса – Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, а в Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – Розовата къща, гостите успяха да се запознаят с децата и персонала и да видят как функционира услугата от първо лице.

Сбогуването с молдовските приятели никога не е лесно, тъй като те са много сърдечни, словоохотливи, благодарни и искрени, винаги въоръжени с много подаръци за българските си домакини.
И ние ги изпратихме с много подаръци и сигурно обещание за нови срещи, може би още през тази година.