• English
  • български

В рамките на проект „Екообразование чрез активно преживяване на природата”, финансиран от Британското посолство, „Еквилибриум” осъществи обучителни сесии с деца за изследване на Света на Дърветата от различни гледни точки:

  • дълголетие
  • забележителни качества
  • принос към равновесието на природата
  • значение за хората
  • въздействие върху човешкото съзнание през вековете

И най-главното – децата осъзнаха заплахата, произтичаща от човешката дейност. Един от основните уроци, който научихме, докато разработвахме тези разнообразни и комплексни модули е как различни критерии си противоречат при определяне на последователността и продължителността на сесиите. В действителност, практическите съображения надделяха над „чистите” тематични и идейни връзки.

Прочетете пълния текст