• English
  • български

projects__e6bc1169b240a958927e7cde42cac2fapdf-buttonОценка на силните страни на процеса на закриване на ДМСГД Тетевен, ДДМУИ “Св. Петка “ в с. Могилино, ДДУИ в с. Горна Козница 

През 2009 г. „Надежда и дом за децата“, която вече има офис в България и СНЦ „Еквилибриум” започват съвместна работа по искане на правителството за подпомагане на реформата на системата за грижа за деца чрез разработването на пилотен проект за закриване на ДМСГД. Тези организации имат необходимия опит, тъй като са участвали в закриването на дома за деца с увреждания в Могилино и част от техните служители са участвали в проекта „Заведи ме у дома – 2” през 2000 г., в резултат на който съществено се намалява броят на децата и се предоставят нови услуги в ДМСГД – Русе (виж Билсън и Маркова, 2007).