• English
  • български

admin (2)Оригиналът на хартията е създаден от децата и младежите с увреждания от двата центъра за настаняване от семеен тип – „Любов“ и „Надежда“.

admin (1)

Това е поредно доказателство за това, в което вярваме: предоставяйки грижа, възможности за учене, развитие и интеграция на децата и младежите с увреждания, те разгръщат своя потенциал, независимо от уврежданията им и поведението, развито в институциите с цел оцеляване и посрещане на собствените потребности в една враждебна и лишена от стимули среда.