• English
  • български

лого-надеждаилюбовТрима младежи с увреждания, живеещи в двете къщички от семеен тип „Любов“ и „Надежда“  и завършили 8 клас в Помощното училище, ще продължат образованието си през новата учебна година в специализираните паралелки на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“.

В новооткритите от училището класове, младежите ще получат възможността да придобият нови знания и умения в специалностите „Производство на облекло“ и „Шивачество“.

Особено важно за „Еквилибриум“, доставчик на социалната услуга в двата центъра от 01.04.2015 г., е че тези младежи, изолирани до преди 1 година в различни Домове за деца и младежи с умствена изостаналост в отдалечени села, скрити от хората, ще прекрачат прага на масово училище и ще имат шанса да усвоят професионални умения и компетентности наравно с всички останали деца. Това увеличава шансовете им за трудова заетост (с подкрепа, в защитена среда).

В същото време всички останали обитатели на двете къщички ще продължат да посещават Помощно училище, Дневен център, клубовете по интереси в Комплекса за социални услуги и различни събития и празници. Екипът на сдружение „Еквилибриум“, заедно с персонала от Центровете за настаняване от семеен тип, полагат последователни усилия да осигуряват разнообразно и интересно ежедневие на децата и младежите с увреждания.

Екипът  вярва, че тези деца и младежи имат потенциал и възможности, въпреки уврежданията им и институционалните им проблеми и той трябва и може да бъде развиван. Тяхното социализиране и индивидуалния подход и подкрепа са ключът към това развитие и младежите го доказват непрекъснато с напредъка, който бележат ежедневно.