• English
  • български

В края на лятото, точно преди учебната година да започне  18 младежи от България в неравностойно положение взеха участие в младежки обмен, който се състоя в района Предеал, Румъния. Обменът се състоя по проект на Фондация „Конкордия България“, с която „Еквилибриум“ се партнира от години.

От Русе пътуваха двама младежи, коти преди години са ползвали социални услуги в Комплекса за социални услуги.  Работата с тях е приключила успешно и сега, придружени от старши социалния работник  от Центъра за обществена подкрепа – Деана Ангелова, те имаха възможност да споделят това пътуване с връстници от цялата страна и такива от Румъния. Младежите взеха участие във всички организирани мероприятия – дискусии, семинари и групови занимания. Децата имаха възможност да изразяват свободно мнението си по различни професионални теми, относно нагласи за работа, начини за справяне със стрес при интервю, как да се представят най-добре при срещи с работодатели. Имаха среща с бивши потребители на социалните услуги на Фондация „Конкордия“ –  Румъния, от резидентни услуги, които днес са успешни бизнес дами. Изводите от тези диалози дават отговори на важни за юношите въпроси – какво ми предстои, как да търся и намеря подходяща работа, как да намеря подходящо жилище, как да разпределям адекватно времето и средствата си – всички тези малки, но трудни стъпки към независимостта.  Освен практически   умения младежите развиха и социалните си умения с представянето на своите проекти на теми като Моят герой, Моят самостоятелен живот и Моята мечтана работа.  Работата по проектите им помогна да подобрят уменията си за работа в екип,  знанието си за чужди езици, разпределянето на задачи и поемането на отговорности.  Разходката в град Брашов, посещението в зоологическа градина и в адвенчър парк  за тях бяха „Супеер!“, както самите те споделиха.

Младежкият обмен  е част от  проект „Криле за младите“ (Wings4Youth – 830972), съ-финансиран от програмата Права, Равенство и Гражданство на Европейския съюз и се изпълнява с водещото партньорство на Конкордия Румъния, Конкордия България и CSR Nest Румъния.