• English
  • български

admin11През 2016 година „Еквилибриум“ пое отговорността да се грижи за едни от най-сложните случаи в иновативните, интегрирани услуги, разкрити по проект на Община Русе в закрития Дом за медико социални грижи. Организацията ни избра светло и топло име за трите услуги, които управлява – Обединени детски услуги „Слънчо“.  Това са три общински услуги, които предлагат на децата алтернативни социално – здравни грижи, а за техните семейства – специализирана подкрепа и помощ. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа, предлага висококвалифицирана социално – здравна грижа за 8 деца.

Към момента в този център са настанени 7 деца, а подкрепа получават и техните семейства. Центърът разполага с медицински персонал – 24 часа – педиатър и медицински сестри, детегледачи, кинезитерапевт, социален работник. Голямата разлика в сравнение с институционалната грижа е че в тази услуга, макар и медицински насочена, ние насърчаваме и мотивираме родителите и близките да придружават или да посещават децата възможно най-дълго време, да са до тях, да ги обичат и да им се радват. Майчината любов дава на децата сила за живот и подобрение. Нашата задача е да направим престоя на близките приятен и удобен, в хармония с другите им родителски отговорности и ангажименти.

На същия етаж, в сградата на бившия дом, се намира и Звено „Майка и бебе“ с капацитет 4 майки с деца до 3 г., вкл.  новородени бебета. Звеното има за цел да предостави подслон, но и възможност за обучение на майки, които имат затруднения с отглеждането на новородените, поради трудности с бащата на детето, липсата на подкрепа от семейството или общността, а понякога липсата на дом и близки. Това, че двете общински услуги са разположени на един етаж дава възможност за по-добра грижа за децата и помощ на майките от страна на медицинския персонал от Центъра за постоянна медицинска грижа. В Звеното са пребивавали и майки на бебета със здравословни проблеми за по-добра диагностика, прецизиране на терапия и обучение на майката за разпознаване на ранни прояви на симптоми и навременна реакция, за полагане на специални грижи.

На първия етаж в сградата е и Дневният център за деца  с увреждания от 0 – 18 години. Към него от Отдел „Закрила на детето“ приоритетно се насочват по-малки деца/бебета с увреждания и/или хронични заболявания. Дневният център е с капацитет 20 деца, но има възможност за почасови грижи и терапия на още деца. Дневният център разполага с различни специалисти с доказана експертиза – логопед, кинезитерапевт, психолог, ерготерапевт, възпитатели, медицинска сестра, а на разположение на родителите и децата е и педиатърът от Центъра за деца с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа.

„Еквилибриум“ кани външни консултанти по храненето от Фондация „Карин дом“ и лекари, които надграждат и подпомагат работата на екипа. Сключен е и договор с детски хирург, който консултира, специфичните случаи на децата. Основни партньори на организацията са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ и МБАЛ Русе.

Болницата, според новата методика на Министерство на здравеопазването, не само подкрепя грижата за децата, но и има ключова функция за тяхното транспортиране и достъп до болнични заведения за диагностика, интервенции и лечение. Отлично е сътрудничеството на организацията и с клиниката на проф. Анастасов в Пловдив по случаите на деца с лицеви малформации и пациентската асоциация АЛА – Пловдив, които помагат на родителите да се обучат в специфичното хранене на новородените и създават възможността децата и техните родители максимално бързо да се приберат у дома.

Обединени детски услуги „Слънчо“, управлявани гъвкаво и комплексно от „Еквилибриум“, са с фокус върху потребностите не само на децата, но и на техните семейства. Резултатите за децата категорично  доказват, че институционалния тип грижа, е пагубна за тяхното състояние и развитие. Нуждата от съществуването на специализирани институции отпада, ако се инвестира в правилните услуги, които ефективно да помагат на семействата да отглеждат децата си у дома, където могат да получат в най-голяма степен необходимите им  обич, сигурност и условия за развитие.