• English
  • български

Услугата осигурява временно настаняване в безопасна среда за максимум 4 деца, пострадали от домашно насилие, жертви на трафик или в  кризисна ситуация. Разположена е в отделно крило на сградата на Комплекса за социални услуги и предоставя необходимите условия за живот на децата в среда, близка до семейната. 

Осигурена е 24–часова грижа и екип от специалисти, който работи с детето за преодоляване на травмите му и посрещане на всички негови потребности. Оказва се подкрепа за връщането на детето при семейството му, при близки или роднини, за напасване и настаняване в приемно семейство или настаняване в резидентна грижа.

За децата се организират различни занимания, според техните интереси, стимулира се образователното, физическото им развитие, техните силни страни и др. В ежедневните дейности с децата се включват и студенти, и доброволци.