• English
  • български

Тук представяме някои добри практики в работата на екипа на КСУДС Русе. Ако желаете да прочетете нещо, което представлява специален интерес за вас, моля, пратете ни заявката си в електронен вид на адрес: ksuds@eq-bg.com

Първи стъпки на 11 години или как невъзможното става възможно

„Както си играеше на дюшека, Венца седна, след което се изправи с почти напълно изпънати крака, държейки се за мен, и ме прегърна. Прегърнах я и аз, тя се обърна и по същия начин напълно изправена, се върна на мястото си и продължи да си играе”. Това разказва с вълнение старшата медицинска сестра в Розовата къща – Центъра за настаняване от семеен тип в град Русе, управляван като част от Комплекса за социални услуги от СНЦ „Еквилибриум”, в партньорство с Клуб „Отворено общество – Русе”.

Прочетете историята за първите стъпки на 11-годишната Венцислава, едно от децата, живеещи в Розовата къща тук