• English
  • български

adminПо проект на Община Русе бяха създадени иновативни услуги за деца и техните семейства на мястото на закрития Дом за медико социални грижи.

Проектът на Общината „Разкриване на интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по процедура „Шанс за щастливо бъдеще“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“ пилотира 5 социални услуги в общността, които да заместят институционалната грижа за бебета.

За да осигури устойчивост на създадените услуги, за които все още липсва държавен регламент и  финансиране, Община Русе подписа протокол за безвъзмездно сътрудничество със сдружение „Еквилибриум“. Екипът на сдружението пое индивидуалната работа на терен със семействата след приключване на проекта на Община Русе.

Екип  специалисти на „Еквилибриум“ – кинезетерапевт, медицинска сестра, социални работници с огромен опит в работата на терен, на които помагат ромски посредници от общността, посещават семействата и осигуряват подкрепа за отглеждане на децата веднага след раждането. Екипът посредничи и придружава родителите за достъп до здравни, социални и други услуги, от които децата имат нужда. Проследяват грижите за здравето и развитието им.

Освен индивидуалната работа със семействата, екипът стартира и групови сесии с деца и родители, които се провеждат в оборудваната за целта зала в сградата на закрития дом за медико социални грижи.

На първата групова сесия се отзоваха с огромно желание много родители с децата си от квартал „Селеметя“, които добре познават екипа на „Еквилибриум“ и с интерес очакват иновативните занимания, с които специалистите ги изненадват всеки път. Груповите сесии са посветени на ранното детско развитие. Чрез игрови методи, музика, приказки и песни родителите се учат да взаимодействат с децата си, така че да стимулират всички аспекти от тяхното развитие. Кинезетерапевтът демонстрира на родителите какви упражнения и гимнастика да правят с новородените или вече порасналите малчугани. Осигурява се и интензивна рехабилитация за деца с проблеми във двигателното развитие или с физически увреждания.

По време на заниманията децата бяха спокойни, въпреки непознатата обстановка, може би защото добре познават хората от екипа. Активно се включиха в игрите с топка, на влакче, танцуваха, имитираха звуци на животни. Всички занимания се изпълняват съвместно родител – дете и развиват различни области у децата – двигателно, социално, емоционално, познавателно,  комуникативно развитие, автономност и активност. На следващия етап  се учат да разказват приказки на български, освен на майчиния език, песнички, броилки и други, така че децата да бъдат максимално подготвени за предучилищните групи и за училище в последствие.

В края на заниманията на никого не му се тръгва. Обратната връзка от  родителите е, че е много весело, полезно и мотивиращо, че се чувстват по-уверени и не толкова различни.