• English
  • български

moldova_1От 24 до 28 Октомври 2011 СНЦ Еквилибриум бе домакин на 16 членна делегация от Молдова, от 4 общини.

В състава й бяха председатели на общински съвети, директори на дирекции за социално подпомагане и образование, образователни експерти, социални работници и експерти от неправителствената организация „Деца, общности, семейства”, която изпълнява проекти на „Надежда и дом за децата”, Великобритания, а Еквилибриум е българският партньор на британската организация. Гостите бяха от общините Кишинев, Кантемир, Льова, Хънчещи и Чимишилиа.

Целта на тяхното посещение беше да се запознаят с българския опит във въвеждането и развитието на интегриран подход в образованието, подкрепата и интеграцията на деца със специални образователни потребности в масовите детски гради и училища.

На 25 октомври сутринта, в град Русе гостите посетиха Целодневна детска градина „Зора”. След това се запознаха с опита в интегрираното образование на ОУ „Ангел Кънчев”, където участие взеха и специалисти от Ресурсния център. Програмата им включваше и посещение на Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров”, в която се запознаха с интегрирания подход в професионалното образование.

В Центъра за настаняване от семеен тип, където живеят и се развиват 8 деца от закрития вече дом в с. Могилино, гостите се запознаха с живота им, разгледаха индивидуалните им програми, научиха за образователните решения за всяко дете и постигнатите резултати. Русенската им програма завърши в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, където обмениха опит с Еквилибриум в сферата на образованието и по-конкретно, как образователната подкрепа и моделите на неформалното обучение помагат както за промяната в поведението на децата, посещаващи Комплекса, така и на децата в училищата, с които екипа на Еквилибриум работи.

Визитата на делегацията от Молдова продължи на 26 октомври в град Шумен със среща в Дирекция „Просвета, наука и младежки дейности” на Общината. Гостите посетиха СОУ „Сава Доброплодни” и Дневен център за деца и лица с увреждания в град Шумен.

Работното посещение завърши със запознаване с работата и опита на Фондация „Карин дом” в Центъра за деца със специални нужди в гр. Варна.

Лиляна Ротару, директор на неправителствената организация „Деца, общности, семейства” и организатор на визитата сподели:

  • „Имахме възможността да видим пълния набор от образователни услуги за деца със специални потребности – от детската градина до професионалното училище и как социалните и образователните услуги взаимно се допълват: училище и дневна грижа, училище и приемна грижа, приемна грижа и дневен център, комбинирани услуги за деца и младежи. Всички участници дадоха висока оценка за релевантността и силното въздействие на това, което видяха в България.”