• English
  • български

На 1ви и 2ри декември в София се проведе работна среща на тема „Възможности и бариери пред родителския активизъм в България“. Срещата е инициирана от фонд „Мечттата на Таня“ и оргназизирана от Фондация Работилница за граждански инициативи (ФРГИ). Фондът е проявил интерес да подкрепи дългосрочна национална програма за увеличаване капацитета и изграждане на движиение на организации и отделни хора, практикуващи родителски активизъм. ФРГИ фасилитира процес на консултации и съвместно планиране на програмата с участието на широк кръг заинтересовани страни. Работната среща е част от този процес.

Като панелисти в работната среща взеха участие Светла Межри – директор на Комплекса за социални услуги и Галина Бисет – Изпълнителен директор на „Еквилибриум“.

Светла Межри участва в първия панел като част от екипа – изследователи на НОУ ХАУ център към НБУ, изследвал в продължение на 1 една година въпроса „Има ли родителски активизъм в България?“. Изследователите представиха методиката и принципите на изследването, както и резултати от него, които ще бъдат подрбно представени в доклад.

Във втория панел от работната среща Галина Бисет представи резултатите от проекта на „Еквилибриум“ – „Гласовете на уязвимостта“, който в продължение на 2 години развиваше родителски активизъм в различни уязвими общности на принципа на „разказване на лични истории“. Беше представено и едно от трите кратки филмчета „Да бъдеш родител“, представящо гледната точка на ромско семейство, който разчувства участниците и подгря работата по групи.

В панела по покана на „Еквилибриум“ взеха участие и партньори на организацията по проекта „Гласовете на уязвимостта“ –  Кремена Стоянова от „Паралелен свят“ Пловдив – родител на младеж с интелектуални затруднение и създател на пловдивската родителска организация; Валерия Драганова, Мария Христова и Боряна Климентова от „Надежда и домове за децата – клон България“, които бяха придружени от майки, с които работят на терен. Всеки от тях представи гледната точка на родителя и на специалиста и това какво ги обединява и как те разбират родителския активизъм.

Предстои много работа по разработването на национална програма, финансирана от фонд „Мечтата на Таня“, която да подкрепи и развие родителския активизъм в страната. Работната среща постави необходимата добра основа за това, вземайки предвид многото и различни гледни точки и най-вече тези на самите родители.