• English
  • български

Връстници обучават връстници е утвърден метод на разпространяване на информация,

послания и въздействие от деца към деца, който се основава на ефективността на неформалното общуване между децата и нуждата им да се впишат в желаната от тях група връстници /влияние на връстниците върху ценностите и моделите на поведение на дадено дете, което е характерно за годините на израстване и формиране/. Когато се канализира по подходящ начин тази енергия и естествени тенденции могат успешно да се използват за създаване на лавинообразен ефект или ефекта на концентричните кръгове, образувани от хвърлен в езерото камък. Така не само се достига до повече деца, но и въздействието е по-силно, отколкото при взаимодействието възрастен – дете.

Прочетете пълния текст