• English
  • български

Центърът за работа с деца на улицата на СНЦ „Еквилибриум“ прилага нестандартни подходи, за да осигури адекватна подкрепа за всяко дете

Нови подходи, които се подчиняват на противоепидемичните изисквания и в същото време съответстват на специалните потребности на уязвимите деца, прилага Центърът за работа с деца на улицата, управляван от СНЦ „Еквилибриум“. Мерките се въвеждат с необичайна бързина и координация, за да се запазят резултатите от досегашната работа с децата, да се гарантира участието им в обучението и в същото време – тяхната безопасност.

Ковид кризата изправи всички обществени системи пред неподозирани трудности и необходимостта да се вземат нестандартни решения. Но ситуацията е особено тежка за организации като Центъра за работа с деца на улицата, управляван от СНЦ „Еквилибриум“, като добавя предизвикателства без аналог към и без това стресовата всекидневна работа с уязвими деца.

Предизвикателство се оказват дори мерките за дезинфекция след работа с всяко дете, осигуряването на дистанция, храненето на децата – според думите на Стефка Петева, ръководител на ЦРДУ.

Друго сериозно предизвикателство произтича от преминаването само в индивидуална форма на работа, така че да се обхванат всички деца и да не се засичат. Такава координация е трудна дори и при възрастни, а тук говорим за деца, които трябва да свикнат на особен режим на работа. Реорганизацията изисква от ЦРДУ бързина и координирани действия, тъй като училищните часове на част от децата свършват по едно и също време и те трябва да бъдат транспортирани с много прецизен график. Центърът подпомага три деца да се регистрират в училищната платформа за дистанционно обучение. Допълнителен стрес създава фактът, че в едно и също време двама от екипа излизат в болнични за две седмици.

Въпреки че е поставен в необичайни стресови обстоятелства, до 23 ноември 2020 Центърът реорганизира всички свои подходи и овладява ситуацията, казва Стефка Петева.

Пример за работа в изключителни условия е, че само в рамките на един следобед в края на ноември Центърът трябва да организира дистанционната си работа, включително и образователна подкрепа с децата и техните родители, при дистанционно работещ екип. Опитът от месец март помага този преход да се случи бързо, без трусове и прекъсване – сега освен индивидуална онлайн работа вече се провежда и групова онлайн работа с част от децата. Предстои да се възобнови индивидуална директна работа в ЦРДУ при спазване на всички противоепидемични изисквания.

Един от успехите на Центъра е, че въпреки трудностите и въпреки слабата ангажираност на някои родители, всички деца са обхванати в дистанционното обучение. Членовете на екипа имат достъп до училищните платформи на деца, чиито родители не могат да се справят, и проследяват какви домашни се поставят и как се справят децата. На четири деца са предоставени лаптопи за дистанционното обучение. Установени са редовни контакти с класните ръководители на всички деца.

Особено внимание проявява екипът към най-уязвимите деца, които повечето време са оставени сами вкъщи. В момента това са две сестри от едно семейство, брат и сестра от друго и едно дете в трето. С особена грижа към тях екипът по няколко пъти на ден разговаря с тях по телефона. Възникват и инфарктни ситуации, когато телефоните на децата са изключени и екипът не може да се свърже с тях, които се решават с много усилия – връзка с родителите, с учителите, проследяване на активността в училищната платформа и т.н.