• English
  • български

На 30 ноември Ани Попова от Русенския университет „Ангел Кунчев“ посети Комплекса за социални услуги, придружена от двама представители на Политехническия университет в Букурещ – Университетски център, Питещи, Румъния – лекарите Диана Раду и Лучия Неагое. Домакини на посещението бяха Галина и Дейвид Бисет.

Преди да разгледат заедно обекта, групата разговаря обстойно за предоставянето на услуги за деца и семейства както в България, така и в Румъния. Заслужава да се отбележи, че румънските посетители бяха чували за „Еквилибриум“ преди посещението си в Русе, докато „Еквилибриум“ беше запознат с някои аспекти от работата на неправителствените организации, с които Диана и Лучия са били свързани. Това познанство провокира дълъг приятелски разговор, който доведе до ангажимент да се поддържат контакти и да се търсят възможности за тристранно сътрудничество с участието на университетите в Питещи и Русе и „Еквилибриум“.

Диана, Лучия и Ани си тръгнаха с публикации на „Еквилибриум“ на английски език, като с особено удоволствие получиха нашия подробен преглед на процеса на деинституционализация в България, изготвен за фондация „Велукс“ – „Деинституционализацията в България: да направим системната промяна работеща“. Книгата сравнява българската програма с програмите, действащи в Румъния и Молдова, и е известно, че е цитирана в редица научни доклади и статии в различни страни.

Очакваме да видим какво ще донесе бъдещето за нас като изследователски екип.