• English
  • български

През месец юни сдружение „Еквилибриум“ стартира нов проект  „Устойчиви семейства“, с финансовата подкрепа на Програма „ИРИС“. Проектът подкрепи общо 74 семейства, при които съществува риск от изпадане в криза, превенция на риска от раздяла с децата, опазване на психо-емоционалното състояние на семействата и подобряване информираността им за предпазване от Коронавирус. Подборът на семействата бе осъществен на база анализ и оценка на индивидуалните потребности на всяко семейство. Общо бяха подкрепени 313 членове на семейства в криза, от които 171 деца.

Проектът на „Еквилибриум“ имаше за цел в рамките на 5 месеца да подкрепи общо 60 семейства  на територията на община Русе, включително и малките населени места от областта. Екипът на проекта успя да преизпълни заложените цели.

Беше разработена и специална брошура, съдържаща информация за начините на предпазване от Covid-19, която бе направена на достъпен, разбираем език както за децата, така и за техните родители. Материалната подкрепа за децата и семействата бе съпътствана и от психологически консултации, там където екипът на „Еквилибриум“ е идентифицирал такава нужда.

Обратните връзки от всички подкрепени семейства са повече от суперлативни като 100 % от анкетираните са поставили най-високата оценка за оказаната им подкрепа по програма „Ирис“.

36.6% от подкрепените семейства споделят, че „Всичко”, което им е предоставено като подкрепа е било важно и необходимо  за тях. 21% отчитат, че най-важно за тях са били дарените хранителни продукти. Останалите 42.4% дават разширени и конкретни отговори, които включват цялостното взаимодействие с екипа, оказаната емоционална подкрепа, съветите и консултирането: „общуването с екипа”, „оказаното съдействие”, „вниманието към дъщеря ми и мен”, „подкрепата за училище, съвети, споделяне, дърва”, „проведените разговори, които действат успокояващо на психиката и продукти от първа необходимост” и др. Отчита се и по-специфичната подкрепа – заплатени битови сметки, закупени лекарства, печка, инхалатор и др. Няколко поткрепени коментират, че са им били много полезни и дарените маски за предпазване от коронавируса. Семействата с деца в ранна възраст са посочили адаптираните млека, памперси, лекарства и бебешка козметика, които им помага да полагат адекватни грижи за бебетата.

Програма „Ирис“ предостави възможност на „Еквилибриум“ да окаже комплексна помощ на най-затруднените в създалата се ситуация семейства на територията на Община Русе. Ние от „Еквилибриум“ вярваме в това, че работещия подход при оказване на подкрепа е холистичния – възможността за предоставяне както на психологическа, консултативна помощ, така и на необходимата индивидуализирана материална подкрепа за семействата.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.