• English
  • български

Отправяме искрени благодарности към русенския художник Огнян Балканджиев, който помогна на едно дете, потребител на услуга в Комплекса за социални услуги (КСУДС),  да повярва в себе си и в таланта си да рисува.

С помощта на професионалния художник бе реализирана първата изложба на Надежда във фоайето на Комплекса в  Русе, благодарение на която старанието и усилията на момичето се увенчаваха с  успех,  а потребители и специалисти от КСУДС имаха възможността да се наслаждават на нейното изкуство. В социалната услуга девойката бе насърчавана и стимулирана от екипа да рисува, като бяха осигурени условия за нейното любимо занимание.

Като награда за труда си, Надежда получи подарък от Огнян Балканджиев  – професионални четки и хартия за рисуване, за да продължи да развива своите умения и с пожелание да реализира мечтата си  да стане художник!

Щастливи сме, че девойката повярва в своите умения и възможности, а екипът на Комплекса за услуги  ще продължи да я подкрепя!