• English
  • български

Ден без униформа

elsУчениците от Английската гимназия „Гео Милев” могат да се гордеят с инициативата си „Ден без униформа”, когато събират средства с определена благотворителна цел.

Идеите им се обсъждат с директорката на учебното заведение, като срещат изцяло подкрепата и на педагогическия персонал.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Русе съдейства при осъществяване на среща на 04.02.2014 г. с дете със специални потребности, което е ползвало програмата „Ранна интервенция” в Комплекса, като дарените му средства ще се използват за нуждите…

folded-arrow1