• English
  • български

През Февруари 2010 „Еквилибриум” се включи в международно състезание за представяне на най-добри пррактики от организации, работещи в посока борба с бедността.

То бе част от проект, финансиран от ЕС, и координиран от COPORE (Competencies for Poverty Reduction – Компетенции за борба с бедността) – консорциум на здравни, социални и образователни организации и институции.

Дейвид Бисет подготви детайлно описание на работата ни по предоставяне на интегрирани социални услуги в русенския КСУДС – не скрихме трудностите, които срещаме, нито желанието си да се превърнем в „Център на най-добра практика”.

И така – моделът на „Еквилибриум” бе избран като една от девет най-добри европейски практики, които бяха представени пред аудиторията на международна конференция по проекта в Амстердам през Април 2010.

Виж още в PDF