• English
  • български

admin3.3.„Еквилибриум“  е член на Коалиция „Детство 2025“, чиито членове имат значителен принос към процеса на деинституционализация в България.

Заедно работим за поддържане на инициативата и запазване на ключовите принципи, изразени от страна на правителството в Националната Визия за деинституционализация на децата в България и Плана за нейното реализиране.

Коалицията бе домакин на конференция, посветена на „Истории с щастлив край“ на 24-ти и 25-ти февруари в София.

Събитието започна с изразяване на благодарност към членовете на коалицията от Мая Манолова, национален омбудсман и Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Историческият контекст на процеса на деинституционализация и огромния напредък към днешна дата бяха представени от Тотю Младенов в  качеството му на бивш министър на труда и социалната политика, г-жа Валя Симеонова като негов заместник-министър и бившия председател на ДАЗД – г-жа Надя Шабани.

Конференцията бе разделена на три секции – Превенция на изоставянето, Затварянето институции и създаване на алтернативни услуги и Увеличаване на капацитета на системата за закрила на детето.

Председателят на „Еквилибриум“  – Дейвид Бисет взе участие като презентатор в панела за Изграждане на капацитет на системата за закрила на детето. В речта си, той илюстрира как резултатът от първата фаза на закриване на институциите за деца, може да изглежда като пирова победа на доставчиците на социални услуги от предната линия, които направиха така че закриването на домовете за деца да е факт. Успехът обаче си има своята цена – управленски стрес, увеличаване на оборотите на работа и отсъствия на ключови специалисти от персонала на услугата, ангажирани с пряката работа по превенция и реинтеграция на децата, проблеми, свързани с намирането на хора с необходимите качества, опит и квалификация. В процеса непрекъснато имаше недостиг на човешки и материални ресурси. Въпреки това, Дейвид обясни, как подобрената мобилност, гъвкавост и проактивност сред различните доставчици на услуги успя да се осигури по-добро използване на съществуващите ресурси и да намери по-нестандартни и креативни решения за децата и техните семейства. Ресурсите не бива да бъдат „заключени“ в отделните системи, разпръснати, да се управляват изолирано и  конкурентно.   Те трябва да се влеят в системата за закрила и алтернативни грижи за децата, да се обединят и синхронизират, за да имат разказите за децата винаги щастлив край.

Повече подробности за мисията на Коалиция „Детство 2025“ и нейните членове можете да прочетете тук: http://hopeandhomesbg.com/wp-content/uploads/2016/02/Knijka_FINALL.pdf