• English
  • български

dscn0624Денят, който екипът на „Еквилибриум“ избра за тържествен водосвет на новите общински услуги, които управлява от началото на 2016 г., не бе избран случайно. Повод, разбира се станаха едноименните къщички „Любов“ и „Надежда“, в които организацията полага грижи за 23 деца и младежи с увреждания от април 2015 г.

dscn0627През 2016 година „Еквилибриум“ поетапно пое отговорността да се грижи за едни от най-сложните случаи в иновитавните, интегрирани услуги, разкрити по проект на Община Русе в закрития Дом за медикосоциални грижи. Организацията ни избра светло и топло име за трите услуги, които управлява – Обединени детски услуги „Слънчо“.  Това са три общински услуги, които предлагат на децата алтернативни социално – здравни грижи, а за техните семейства – специализирана подкрепа и помощ. Разкритият, в резултат на националния проект за закриване на 8 дома за бебета в цялата страна (един, от които в Русе) „Посока: семейство“ на МЗ, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа, предлага висококвалифицирана социално – здравна грижа за 8 деца. Към момента в този център са настанени 7 деца, а подкрепа получават и техните семейства, така че децата да получават жизнено необходимата им емоционална топлина и връзка със близките. Центърът разполага с медицински персонал – 24 часа – педиатър и медицински сестри, детегледачи, кинезитерапевт, социален работник и психолог.

На същия етаж, в сградата на бившия дом, се намира и Звено „Майка и бебе“ с капацитет 4 майки, с новородените си бебета. Звеното има за цел да предостави подслон, но и възможност за обучение на майки, които имат затруднения с отглеждането на новородените, липсва им подкрепяща среда  у дома. Това, че двете общински услуги са разположени на един етаж дава възможност за по-добра грижа за децата и помощ на майките от страна на медицинския персонал в центъра за бебета с потребност от постоянна медицинска грижа.

dscn0630На първия етаж в сградата е и Дневен център за деца  с увреждания от 0 – 18 години. Там от Отдел „Закрила на детето“ приоритетно се насочват по-малки деца/бебета с увреждания и/или хронични заболявания, за които няма друга алтернативна услуга в града. Дневният център е с капацитет 20 деца, но има възможност за поемане на случаи на деца и над капацитета (почасово), за да отговорим на нуждите и потребностите на децата с увреждания и техните семейства. Дневният център разполага с различни специалисти с доказана експертиза – логопед, кинезитерапевт, психолог, ерготерапевт, възпитатели, , медицинска сестра, а на разположение на родителите и децата е и педиатърът от центъра за деца с потребност от постоянна медицинска грижа.

„Еквилибриум“ кани външни консултанти по храненето от Фондация „Карин дом“, които надграждат и подпомагат работата на екипа. Сключен е и договор с детски хирург, който консултира, при нужда, специфичните случаи на децата. Основен партньор на организацията са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ и МБАЛ Русе. Болницата, според новата методика на Министерство на здравеопазването, не само подкрепят грижата за децата, но и имат ключова функция за тяхното транспортиране и достъп до болнични заведения за диагностика, интервенции и лечение. Отлично е сътрудничеството на организацията и с клиниката на проф. Анастасов в Пловдив по случаите на деца с лицеви малформации и пациентската асоциация АЛА – Пловдив, които помагат на родителите да се обучат в специфичното хранене на новородените и създават възможността децата и техните родители максимално бързо да се приберат у дома.

Обединени детски услуги „Слънчо“, тяхното гъвкаво и интегрирано управление, от страна „Еквилибриум“, с фокус върху потребностите не само на децата, но и на техните семейства, доказват като модел, че институциите за деца, освен че са пагубни за децата, не са необходими, ако се инвестира в правилните услуги, които да помагат на семействата, така че да отглеждат децата си у дома с нужната подкрепа.

Празникът на Света София и нейните дъщери – Вяра, Надежда и Любов беше избран за тържественото освещаване на услугите именно заради символиката, която носи в себе си и с помощта не само на опита на специалистите, но и на духа и силата, с които зареждат тези думи – мъдрост, вяра, надежда и любов, се надяваме да създадем ново бъдеще за децата на Русе.

Официални гости на водосвета бяха представители на Дирекция „Социални и здравни дейности“ на Община Русе, които поднесоха поздравителен адрес от кмета на Русе – г-н Пламен Стоилов, който за пореден път отправи топли думи за всеотдайността на екипа на „Еквилибриум“ и пожелания за здраве към всички потребители в къщи „Надежда“ и „Любов“ и Обединени детски услуги „Слънчо“. Бяха поднесени икони, изработени от сдружение „Трета възраст“, специално за случая, те бяха осветени и ще пазят децата и младежите в социалните услуги на „Еквилибриум“.