• English
  • български

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“

Сдружението е учредено през 2004 г. и пререгистрирано в обществена полза през 2010 г. Притежава лицензи за предоставяне на социални услуги от 2009 г.

Нашата мисия: да развиваме и утвърждаваме единно физическо и духовно личностно израстване на деца, млади хора и техните родители; да предоставяме социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето.

Децата не могат да избират своите родители, обстоятелствата, при които се раждат, условията, при които живеят. „Еквилибриум” им помага да използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат. Осъзнаването на ценностните аспекти в жизнената среда и умението да се съхраняват с респект и оптимизъм е едно преобразяващо преживяване. „Еквилибриум” учи младите хора да поемат отговорност за собственото си бъдеще.

Децата и семействата, с които работим, винаги имат една обща черта – хармонията в отношенията между отделните личности и заобикалящия ги свят е нарушена. Достатъчно е да се достигне баланса между човешките потребности и стремежи и постижимите за този човек цели. Единствено в този случай ще има Еквилибриум (равновесие).

Нашата визия: устойчиви семейства,  по-силни общности