• English
  • български

Управляваме 10 социални услуги в Русе и Бяла: 5 къщички от семеен тип, като 3 от тях за деца и младежи с тежки увреждания, една в гр. Бяла – с деца, изведени от Домове за деца лишени от родителска грижа, а една е за бебета с тежки увреждания, които се нуждаят от постоянни медицински грижи. Управляваме и пет консултативни социални услуги в общността, които помагат на деца от 0 до 18 години с увреждания, проблемно поведение, приемни деца, осиновители и осиновени деца, деца и семейства, живеещи в крайна бедност и изолация или в криза. Подкрепяме деца и семейства чрез програма Ранна интервенция и позитивно родителство в най-ранна детска възраст.

Мисията на организацията е всяко дете да живее в семейство и да получава сигурност, обич и възможност за развитие. Ние вярваме, че ако семействата са устойчиви, за което им е нужна подкрепа, то и общностите, в които живеем ще бъдат по-силни и проспериращи.

Можете да подкрепите каузата ни с дарения:

–          в натура – гориво и/или средства за гориво за кризисни интервенции, пътувания на децата и младежите  от къщичките за тяхното социализиране и разширяване на опита и познанията им, памперси, консумативи за бебета, хранителни продукти, специални помощни средства и оборудване (вертикализатори, позициониращи столчета и др.), всички неща, които биха могли да подобрят условията на  живот за децата в социалните услуги (компютри, телефони, интериорни, технически средства и пособия)  и др.;

–          в услуги – доброволен труд, транспорт за специализирани пътувания на децата и младежите, комуникации – интернет, телефони, строителни и ремонтни дейности (тъй като всички сгради на услугите се нуждаят от тях), косене на тревни площи и озеленяване  с цел облагородяване на средата за децата и др.

–          финансови средства в специална дарителска сметка – за хранителни добавки и специализирани адаптирани млека за децата с увреждания, за лекарства, за летните лагери на децата и материали за провеждането на клубове по интереси за тях, за лекарства и билетчета или картите им за градски транспорт, за да могат да посещават училище и социалните услуги, в които получават подкрепа (понякога това единствената причина децата да не ходят на училище), за гориво, за такси за лични карти/адресни регистрации – тъй като това е много често срещана причина семействата да нямат доходи, а децата им да бъдат извеждани и др.

Възможностите да помогнете са неограничени. Всеки може да бъде полезен на по-уязвимите деца и семейства с това, което може да прави, с което работи и има.

 

Дарителска сметка: ОББ АД

IBAN  BG82UBBS88881000831826

BIC UBBSBGSF