• English
  • български

Благотворителната организация, основана във Великобритания от българи, живеещи там, „Ангели за България“ дариха на „Еквилибриум“ 8300 лв. Целта на дарението е да се подпомогнат нуждаещи се семейства, особено в дните преди най-светлите коледни празници.

„Еквилибриум“ разпредели дарението  след анализ на нуждите на всяко семейство, потребител на социални услуги на организацията в Русе и Бяла, но и такива, които просто са потърсили помощ. С 3000 лв. бяха закупени хранителен продукти за 50 семейства. С 2 500 лв. бяха осигурени лекарства, предоставени на 50 семейства. Допълнително бяха осигурени храни и лекарства на 17 семейства. С  2 800 лв. бяха осигурени пакети с бебешки храни и памперси, раздадени на 30 семейства.

„Еквилибриум“ изказва своята благодарност от името на всички подкрепени деца и семейства за щедростта на „Ангели за България“.