• English
  • български

Всички знаем, че не трябва да използваме нещо, написано от друг, по начин, предполагащ, че това са наши думи – трябва ясно да посочваме източника си.

Когато става въпрос за използване на изображения, нещата далеч не са така ясни, защото не можеш да се защитиш само като посочиш откъде е взето изображението. То е предмет на защитено авторско право и трябва разрешение за използването му. Това е. Още повече, че в днешно време, съгласно международните закони, авторското право се прилага автоматично, ако част от някоя творба се представя в материална форма. Вече няма нужда собственикът изрично да посочва, че творбата му е защитена от авторско право.

Копирането на изображения от книга или от Интернет за цели, различни от лична употреба, почти винаги означава нарушаване на авторското право, освен ако изрично не е дадено съгласие за това или може да се твърди, че това е „добросъвестно използване” на материала. Този израз идва от САЩ. Във Великобритания съществува сходна концепция, но в европейската държава законът е много по-рестриктивен.

„Добросъвестно използване” важи най-вече в образователен или нестопански контекст. Но това, че работиш в такъв контекст, не означава, че имаш пълна свобода да сваляш, копираш, дублираш или разпространяваш изображения – точно обратното. Изразът означава използване на изображенията в ограничена среда и по строго контролиран начин. Освен това, макар че е юридическа концепция, изразът е неясен – една юридическа интерпретация на комплекс от обстоятелства може да се различава от преценката на друг правен специалист.

А Интернет? Вече сме го казали, но си струва да повторим: никога не трябва да се забравя, че законите за авторско право важат независимо дали интернет страницата посочва изрично, че дадено изображение е защитено, или не. Освен това, съществува и проблемът с използването на дадено изображение от някой, който не е притежател на авторското право. Това лице може по погрешка да заяви, че изображението може свободно да се сваля и използва. Не може да се приема, че тъй като едно изображение се появява в многобройни Интернет страници (включително и в блогове), то може да се използва по всякакъв начин.

Снимки с добро качество и висока резолюция обикновено са добре защитени. Може и да е позволено да се свалят такива изображения, но почти неизбежно се налага да се заплати за тази привилегия. Съгласно закона, ако едно изображение е свободно достъпно на разумна цена, трябва да се заплати тази цена, за да може изображението да се използва (освен ако, разбира се, не убедите притежателя на авторското право да премахне таксата).

Организациите, които заявяват, че техните изображения могат да се копират безплатно, обикновено не желаят те непременно да бъдат използвани за търговски цели или в контекста на публично събитие (напр. лекция, изложба). Ако свалите снимка, която е собственост на такава организация, се приема, че сте прочели и разбрали разрешителното съгласие, което посочва как може да се използва изображението и срещу вас могат да се предприемат действия, ако нарушите тези условия.

Има някои сайтове, в които се посочва, че изображенията могат да се свалят и използват за всякакви цели. Те обикновено са с образователна или филантропска насоченост. Един такъв пример е www.freenaturepictures.com.

Интернет страница, която може би ще намерите за полезна, е www.tasi.ac.uk. Този британски сайт е на Техническата консултативна служба за изображения и предоставя добри обяснения за състоянието на нещата съгласно законите във Великобритания.

Уикипедия

Всеки може да вземе участие в съставянето на „Уикипедия”. Ето защо някои хора смятат, че всички изображения, които се появяват в „Уикипедия”, са в публичното пространство и могат да се копират за всякаква употреба. Това не е така. Много от участващите в „Уикипедия” всъщност са се отказали от авторските си права. Трябва, обаче, да се проверява статусът на всяко изображение, преди да се свали.

„Уикипедия” има подробна политика за качване на изображения, които се маркират по различни начини за отразяване на статуса им по отношение на авторските права. Ако кликнете с левия бутон върху изображението, получавате достъп до страница, която посочва „историята” на картинката и статуса й по отношение на авторските права.

Има и други организации, които по подобен начин дават възможност да се определи юридическият статус на дадено изображение. За съжаление, много, много сайтове не съдържат никакви указания. Има само един начин да си извън опасност: не сваляй и не използвай изображение, ако не си получил изрично разрешение.