• English
  • български

home_pic1През 2014 г. се навършват 10 години от учредяването на сдружението: 10 години вдъхновение, постоянство, постижения.

Юбилейната ни брошура може да разгледате тук страница 1 и страница 2

„Базовият лагер” на Еквилибриум е в България. Екипът ни се е специализирал да работи с групи деца, с които повечето възрастни се затрудняват или им е неловко да работят. Това са хлапета, които имат проблеми в обучението, общуването и поведението, породени от ранни събития в живота им – например насилие, раздяла с единия или двамата родители, институционализация, тежка загуба или друга травматична ситуация.

Ние предоставяме подкрепа. По този начин подпомагаме децата да развиват себепознание и устойчивост – да разберат, че конкретните преживявания са негативни или неприятни, а не животът по принцип, не съществуването въобще.

Ние осигуряваме образователна рехабилитация. По този начин даваме възможност на децата да развият максимално своя потенциал, в рамките на една формална учебна система, към която, в повечето случаи, не са добре приспособени.

Методите ни са новаторски.

Ние участваме активно в реформата за деинституционализация на грижата за деца в България. През 2010 г. в партньорство с британската организация „Надежда и домове за децата”, Еквилибриум закри първия дом за деца от 0 до 3 години в град Тетевен.

Еквилибриум активно подкрепя деинституционализацията в област Русе и споделя опит с други общини, областни администрации, НПО и доставчици на социални услуги. Участва в работни групи за промяна в нормативната база, за да се подпомогне процеса на преход от институционална грижа към грижа в семейна или близка до семейната среда за всяко дете.

Еквилибриум е един от учредителите на Коалиция „Детство 2025“, през февруари 2013 г. – неформално обединение на НПО и експерти за гарантиране на последователност и устойчивост на процеса на деинституционализация в България. През юли 2013 г. „Еквилибриум“ се присъедини към европейската кампанията на „Еврочайлд“ и „Надежда и домове за децата“ – „Да отворим врати за децата на Европа. Подкрепа на семействата. Закриване на домовете за деца.“ (http://www.openingdoors.eu/), насочена към европейските институции и националните правителства с призив да се използват европейските фондове приоритетно за премахване на институционалната грижа, предотвратяване на раздялата на деца от техните семейства и изграждане на система за грижа и услуги в семейна среда и в общността.

Важно!!! От 1 август 2013 можете да ни откриете в новия ни офис, който се намира в гр.Русе, на ул. „Добруджа“ № 5, пощенски код 7000. Телефоните за връзка с нас са 082 588 769 и 0889 813 123

Най-новото ни предложение към вас са обученията по програма „ЕКсперт” – за повече информация, идете в секция EQ като обучаващи

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца (лиценз на ДАЗД с № 0720 от 08.05.2012г.), а именно: Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Център за настаняване от семеен тип, Приемна грижа.

„Еквилибриум” членува в Националната мрежа на децата (НМД) от 28 януари 2010 г.

„Еквилибриум” подкрепя напълно официалното становище на НМД върху проектопредложението за Закон за детето и кани всеки, който има интерес към темата да се запознае с материалите, публикувани на http://nmd.bg/Position/stanovishte-na-natsionalna-mrezha-za-detsata-varhu-proektopredlozhenieto-za-zakon-za-deteto/ и тук http://nmd.bg/Position/koe-e-po-vazhno-za-detsata/

„Учениците непременно трябва да внасят малко дрипава и сополива непочтителност в системата; те не са тук, за да въздигат в култ познатите неща, а за да ги подлагат на проверка.”
– Дж. Броновски