• English
  • български

Ако желаете да направите дарение в полза на децата, младите хора, семействата, които Еквилибриум подкрепя и заедно постигаме значими за тях резултати, в рамките на палитрата от начинания в цялата страна,  бихте могли да направите това по съответната банкова сметка за дарения:

  • СИБАНК ЕАД
  • IBAN    BG28BUIB98881028611903
  • BIC  BUIBBGSF

Благодарни сме на всеки, който реши да ни подкрепи!