• English
  • български

Когато родителите срещат трудности в отглеждането на децата си, те имат право да бъдат подкрепени и това е първата мярка за закрила по Закона за закрила на детето. Представяме ви случая на семейство с 3 деца, които се подкрепят от 2 услуги на „Еквилибриум“ – Звено „Майка и бебе“ и Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги. Какво се случва на практика прочетете в историята на двама млади родители с трудна съдба, които се борят за оцеляване на своето голямо семейството .

Случай на предотвратяване на раздялата на 3 деца от семейството им

Родители на момичетата П. и Ем. са Цв. Кр. и Кр. Тр. Бащата е загинал при ПТП през 2016 г. След неговата смърт, майката заедно с П. и по-малката й сестричка Ем. остават да живеят в дома на дядото по б.л. В края на 2016 г. Цв. Кр. посещава ОЗД, като заявява, че се изнесла от дома на дядото, следствие на психически тормоз. Майката и двете й дъщери са насочени да ползват социална услуга в Звено „Майка и бебе”. Междувременно Цв. Кр. има партньор – В. Хр., който многократно я посещава по време на настаняването й в услугата. През първата половина на 2017 г.по желание на майката, услугата е прекратена и тя заживява заедно с децата си и г-н Хр. на квартира в гр. Русе. Малко след това майката ражда третото си дете – Н., което е припознато от бащата В. Хр.

Условия на живот на детето и семейството му

Младото семейство през годината, по време на предоставяне на социалната услуга, сменя няколко квартири /живее на свободен наем/. Със съдействието на екипа на ЦОП са набавени и подадени необходимите документи пред ОП „Жилфонд”, но до момента те са само картотекирани. При отправени въпроси към Директора на Жилфонд, той информира, че нуждаещите са много. По време на преместването на семейството от едно жилище в друго, им е осигуряван транспорт с ресурса на ЦОП. Следва да се отбележи и факта, че младите родители трудно намират квартира, тъй като наемодателите предпочитат семействата да нямат „толкова много деца”. Налагало се е специалистите да убеждават посреднически агенции за имоти, както и хазяи, че клиентите ще се справят с плащането на наема и сметките и ще поемат разходи при евентуални ремонти.

Към момента децата и родителите живеят в двустайно жилище, наето дълготрайно със съответния договор, който им гарантира както задължения, така и права, за което отново получиха подкрепата на екипа на ЦОП. Условията, при които се отглеждат трите деца са много добри. Майката се старае ежедневно да приготвя питателна и разнообразна храна.

Семейни и социални взаимоотношения

Цв. Кр., като малолетна и непълнолетна, е била обект на работа на ОЗД и КСУДС. Отгледана е само от майка си, която е била алкохоличка и умира, когато Цв. Кр. не е навършила още пълнолетие. След кончината на родителя, за кратко клиентката е живяла в семейството на по-голямата си сестра, пребивавала е и в институция. На 20-годишна възраст заживява на семейни начала с мъж, малко по-голям от нея – Кр. Тр., от когото има две деца – П. и Ем., припознати от бащата. През 2016 г., след смъртта на г-н Тр., майката за кратко остава в дома на дядото по б.л., но през м. ноември 2016 г. сигнализира в ОЗД, че е подложена на психически тормоз от страна на възрастния човек, поради което се изнася от дома му и ползва социална услуга заедно с двете си дъщери в ОДУ „Слънчо”. Междувременно започва връзка с г-н В. Хр. /който също е израснал в институция/ и през м. април 2017 г. двамата заживяват на семейни начала. През м. май 2017 г. се ражда общото им дете Н., което е припознато от баща си.

Двамата родители, под непрекъснатата подкрепа на специалистите от ЦОП, се справят много умело със социалния си живот – майката е направила необходимите постъпки и двете й деца получават пенсия от починалия им баща, сменила е регистрациите на членовете на семейството при последното преместване, записала е децата си в детски заведения, подала е документи за помощ за отопление и т.н. Родителите имат социално желателно поведение и без притеснение общуват с познати и непознати, като същевременно знаят и отстояват правата си и гражданската си позиция /стимулирани са в тази насока и без притеснение при определена трудност заявяват, че са обект на закрила от страна на социалните служби/.

Петчленното семейство поддържа добра емоционална връзка помежду си. Г-жа Кр. и г-н Хр. стараят да дават и на трите деца обич, подкрепа, разбиране, както и да им гарантират постоянна и сигурна семейна среда. В тази връзка те са стимулирани и подкрепяни от специалистите, предвид трудната житейска ситуация, в която се намират. Понякога младите родители информират, че „са изнервени, изморени, обезверени”, но е факт, че ежедневно продължават да се борят за разрешаването на всеки един проблем, като разчитат на подкрепата та екипа. Проблемите в семейството са най-вече от финансов характер, тъй като г-н Хр. не получава пълно възнаграждение – в повечето случаи приходите им не могат да покрият разходите /наем, сметки за вода, ток, парно, такси за детски заведения, храна и най-голямото перо в бюджета им – лекарствата, тъй като и трите деца често боледуват/. Екипът на ЦОП подпомага клиентите с памперси и хранителни продукти, закупува лекарства. Търси донори за осигуряване на различни стоки за дома, най-вече хранителни. Въпреки това, родителите продължават да се намират във финансова криза. Разчитат на заеми от приятели и познати, които не е ясно как ще бъдат върнати. Това допълнително ги натоварва и г-жа Кр. информира, че е имало периоди, когато това води до конфликти. Специалистите съветват клиентите да бъдат разумни, децата им да не стават свидетели на споровете им и да се стремят да разрешат по безболезнен начин своите проблеми /като г-н Хр. си потърси по-добре платена работа, майката да се опита да намери надомна работа и т.н./.

Поведение и познавателно развитие

Ем. е на 3 години, П.е на 5 години. Те са будни и усмихнати деца. Възрастта кореспондира с поведението на момичетата. Обичат да разглеждат книжки, да оцветяват. Демонстрират обич и нежност към братчето си и към грижещите се. Имат речников запас, отговарящ на възрастта – правят прости изречения, изговарят думите правилно. Посещават детска градина „Чучулига”, първа и трета група, но не много редовно, тъй като често боледуват. По данни на педагогическия персонал, момиченцата са много усмихнати и общителни, имат приятели в групата, забавляват се при престоя си в детското заведение. Идват в чист и спретнат вид. Родителите са отговорни, таксите се заплащат навреме.

Клиентите са стимулирани и консултирани да поддържат положителен образа на починалия баща, да стимулират връзката на Ем. и П. с техния дядо по б.л. и да запазят тяхната идентичност.

Майката на децата има завършен 7 клас. След агитация и мотивиране на специалистите тя пожела да продължи обучението си. Бе включена в проект „Връщане на младите майки в училище”, чрез който да получи подготовка как да продължи образованието си. С изключителното съдействие на част от екипа, тя успя да извади дубликат на загубена диплома, да се запише в училище, за да продължи образованието си, като продължава подкрепата й в подготовката за явяване на изпити.

Физическо и психическо здраве

По информация на личния лекар на трите деца, те боледуват много често, а най-малкия Н.е и с астма. Родителите са много отговорни и редовно посещават кабинета и с трите деца. Много често се изписват рецепти, които семейството силно се затруднява да изпълни, но все пак се справя с активната подкрепа на екипа на ЦОП. Средномесечно лекарствата на децата са около 150 лева, което е сериозно перо в семейния бюджет. Част от тях се поемат от СНЦ „Еквилибриум”.

Трудова заетост и икономика на домакинството

Г-жа Кр. получава месечни помощи по ЗСПД и за трите си деца, както и две пенсии за П. и Ем. от починалия им баща – по 150 лв. Г-н Хр. продължава да работи в заведение за хранене като готвач, към момента твърди, че получава по 30 лева дневно.

Семейството се опитва да се справя с наличните си доходи, но те надвишават разходите им, което значително затруднява адекватното задоволяване на базисните нужди на децата, както и техните собствени. Продължават да бъдат консултирани за приоритизиране и намаляване на разходите, както и да бъдат подкрепяни в тази област – даряване на хранителни продукти, дрехи, лекарства, стоки за бита и др. Организирани са коледни подаръци за трите деца от операция „Плюшено мече” и рождественски кутии. Търсят се дарители, които да подкрепят семейството /до момента един дарител, който дари 20 кг хранителни стоки и перилни препарати/. Правят се дарителски кампании.

Екипът от ЦОП, работещ по случая на трите деца счита, че към настоящия момент майката и семейният й партньор се опитват, въпреки финансовите си затруднения, адекватно и своевременно да задоволяват основните им потребности. Цв. Кр. и В. Хр. подхождат отговорно към родителските си отговорности и към трите деца, които получават обичта им и се стимулира емоционалната връзка между тях.